Klart for stortrafikk for Skarverennet

Helgen 21. - 23.april er årets største trafikk-topp på Bergensbanen. I alt skal det i år kjøres 40 ekstratog for å frakte alle deltakerne i årets Skarverenn fram til start og hjem igjen. Skarverennet er hvert år en utfordring også for Jernbaneverket og NSB.

Tog 602 ved Finsenut. Foto: Svein Ulvund.Lørdag 22.april arrangeres årets Skarverenn. Samtlige av de rundt 12.000 deltakerne transporteres til start på Finse og Haugastøl med tog i løpet av noen hektiske morgentimer. Trafikken i forbindelse med Skarverennet er større enn trafikken i forbindelse med påskeutfarten.

Kapasiteten på Bergensbanens høyfjellsstrekning utnyttes maksimalt for å frakte alle deltakerne til og fra rennet.

Hele 40 ekstratog settes også i år opp for å frakte skiløperne til start og fra mål. De fleste togsettene består 9-vogners lokaltogsett av type 69D som hver har en kapasitet på 1350 passasjerer. Togene starter fra Gol, Ål og Geilo, i tillegg til ekstratog fra både Oslo og Bergen. Kapasiteten på Bergensbanens høyfjellsstrekning utnyttes maksimalt for å frakte alle deltakerne til og fra rennet. I tillegg til de 40 ekstratogene må det også kjøres 12 tog uten passasjerer for å få togsettene i rett utgangsposisjon før og etter Skarverennet.

 
Det blir stor trafikk på bl.a Ustaoset stasjon i forbindelse med Skarverennet. Arkivfoto: Njål Svingheim.Ruteplanlegger Terje Erdal ved Jernbaneverket i Bergen opplyser at det etableres økt beredskap for å rette eventuelle feil på strekningen renndagen. Fra NSB er 14 lokførere og 16 konduktører i sving med Skarverennstrafikken, mens det er 10 personer utplassert på stasjonene Geilo, Ustaoset, og Finse. I tillegg stiller Geilo idrettslag, Geilo og Finse Røde kors hjelpekorps med hele 700 funksjonærerfor å avvikle rennet, noen av disse vil også være utplassert på stasjoner og i tog. Driftsopplegget er laget i et samarbeid mellom Geilo Idrettslag, NSB og Jernbaneverket, basert på erfaringene de senere årene. Det er stasjonene Geilo, Ustaoset, Haugastøl og Finse som har den tetteste trafikken, men hele Bergensbanen har denne helgen meget stor togtrafikk. På renndagen pendler togene pendler fram og tilbake på høyfjellet hele dagen for å frakte deltakerne til og fra løpet.

De fleste deltakerne starter fra Finse, men noen skal også gå fra Haugastøl. Innkomsten er som vanlig på Ustaoset og deretter er det togtransport tilbake til Geilo. På kvelden går det igjen ekstratog både til Oslo og Bergen.

Den ordinære togtrafikken skal ikke påvirkes av Skarverennet ut over at det også i disse togene nok blir mange renndeltakere.