2006

 • Østfoldbanen legges om forbi Loenga

  I helgen 27.-29.oktober blir Østfoldbanen lagt om til ny trase ved Loenga i Oslo. Begge hovedsporene legges om i en lengde av 900 meter på en nybygd bane som skal brukes i to år. Årsaken er Statens vegvesens arbeider med byggingen av senketunnel for E-18 i Bjørvika.

 • 140 års forargelse slutt

  Onsdag 1.november ble den sterkt trafikkerte Grønland planovergang i Drammen stengt for godt. 170 ganger i døgnet har bommene senket seg og skapt lange køer for vegtrafikken og ofte også farlige situasjoner.

 • Bergensbanen: Ryddejobben er i gang etter avsporing

  Arbeidene med å få bort togmateriellet etter at nattoget til Bergen sporet av natt til 6/11 startet opp mandag formiddag. Det er ennå usikkert hvor lang tid det vil ta før trafikken kan gjenopptas forbi rasstedet ved Kolsrud i Flå. –Mye avhenger av hvor raskt det lar seg gjøre å fjerne de avsporede vognene, sier informasjonssjef i Jernbaneverket Vest, Inge Hjertaas.

 • Bergensbanen åpnet igjen etter avsporingen i Flå

  Bergensbanen ble åpnet igjen ved 03.30-tiden natt til onsdag 8.november. Banen hadde da vært stengt mellom Flå og Bergheim stasjoner i to døgn, etter at nattoget kjørte inn i et steinras natt til mandag.

 • Halve Noreg kan ta toget

  Om framlegga i Jernbaneverket si stamnettutgreiing blir gjennomførte, kan halvparten av folket i Noreg bu og arbeide kor dei vil og likevel nå jobben på ein time eller mindre med tog i år. Samstundes kan godstrafikken bli tredobla.

 • Presseorientering om utredning av høyhastighetsbaner

  Onsdag 22. november inviterer Jernbaneverket til en presseorientering på Grand Hotell i Oslo i forbindelse med at den tyske konsulentgruppen VWI legger frem en foreløpig rapport om mulighetene for å bygge høyhastighetsbaner i Norge.

 • Network Statement i ny utgave

  Jernbaneverkets Nettbeskrivelse, Network Statement, er nå lagt ut på internett i ny utgave. Årets versjon av Network Statement er den femte i rekken der Jernbaneverket beskriver sitt produkt for togselskapene. Nytt i årets utgave er at også tømmerterminalene er lagt inn og beskrevet.

 • Søkjelys på rassikring på Bergensbanen og Flåmsbana

  Jernbaneverket kartlegg systematisk alle banestrekningar med tanke rasfare. Dei banane som er mest utsette for ras, får sjølvsagt spesiell merksemd. No før jul vert det til dømes gjennomført ei systematisk kartlegging av rasfaren langs Vossebanen.

 • Jernbanemagasinet nr 4 2006: Europas største stasjon åpnes i mai

  Europas nye jernbaneknutepunkt, Berlin Hauptbahnhof, åpnes 28.mai. Daglig vil den nye stasjonen betjene 300.000 passasjerer. Samtidig åpnes også den nye banen tvers gjennom Berlin fra nord til sør.

 • Drammenbanen: Gjenåpnet for normal trafikk klokken 20

  Drammenbanen ble gjenåpnet for normal trafikk på begge spor klokken 20 tirsdag kveld 9.mai. En signalfeil som oppsto ved 15-tiden forårsaket full stans med store trafikkproblemer til følge.