Pressekontakter

Vår pressevakt er døgnbetjent og gir opplysninger om hendelser i togtrafikken og formidler henvendelser til riktig kontaktperson i Bane NOR.

Pressevakt: 916 56 565

Følg oss på Twitter: @BaneNORSF

Sentralt/konsernledelsen:

Pressesjef Thor Erik Skarpen: 916 55 144

Divisjonene:

Infrastruktur: Kristina Picard, tlf 901 89 809

Utbygging: Cecilie Melland, tlf 911 04 118

Bane NOR Eiendom (inkludert stasjoner): Kristin Paus, tlf 916 02 752

Digitalisering og teknologi: Kristina Picard, tlf 901 89 809

Kunde og trafikk: Randi Folke-Olsen, tlf 400 06 200

Regionalt, Infrastrukturdivisjonen:

Nord:
Dag Svinsås, tlf 916 72 525 (Trondheim)
Alle banestrekningene fra Eidsvoll i sør til Ofotbanen i nord.

Sør-Vest: 
Ingunn Halvorsen, tlf 970 89 209 (Bergen)
Alle banestrekningene mellom Drammen og Stavanger / Bergen, inkludert Vestfoldbanen.

Øst:
Harry Korslund, tlf 916 55 989
Banestrekningene i Stor-Oslo, inkludert Østfoldbanen, Drammenbanen, Spikkestadbanen, Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Solørbanen.

Utbyggingsprosjekter:

Follobanen: Kathrine Kjelland, tlf 913 98 178

Østfoldbanen utenom Moss: Hedda Nossen, tlf 474 83 590

Østfoldbanen, Moss (Sandbukta-Moss-Såstad): Nina Kjønigsen, tlf 456 18 351

Vestfoldbanen: Trine Bratlie Evensen, tlf 930 89 550

Dovrebanen/Gardermobanen, Eidsvoll (Venjar-Eidsvoll-Langset): Cecilie Gjørtz, tlf 928 81 347 

Dovrebanen langs Mjøsa (Kleverud-Sørli-Åkersvika): Birgitte Langballe, tlf 909 90 729

Bergen-Arna: Ingvild Eikeland, tlf 982 49 707

Ringeriksbanen og E16: Thea Rønneberg, tlf 993 90 406

Vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter (Infrastrukturprosjekter): Britt-Johanne Wang, tlf 909 67 429 


For spørsmål om konkurranse i togtrafikken, utredninger, langsiktig utvikling av jernbanen og styring av hele jernbanesektoren, ta kontakt med Jernbanedirektoratet.


Epost-adresse til Bane NORs postmottak er: postmottak@banenor.no