Pressekontakter

Vår pressevakt er døgnbetjent og gir opplysninger om hendelser i togtrafikken og formidler henvendelser til riktig kontaktperson i Bane NOR.

Pressevakt: 916 56 565

Følg oss på Twitter: @BaneNORSF

Sentralt/konsernledelsen:

Pressesjef Thor Erik Skarpen: 916 55 144

Divisjonene:

Infrastruktur: Kjell Bakken, tlf 916 57 573

Utbygging: Cecilie Melland, tlf 911 04 118

Bane NOR Eiendom (inkludert stasjoner): Kristin Paus, tlf 916 02 752

Digitalisering og teknologi: Bård Bjerkaker, tlf 900 67 007

Kunde og trafikk: Randi Folke-Olsen, tlf 400 06 200

Regionalt, Infrastrukturdivisjonen:

Oslokorridoren:  Britt-Johanne Wang, tlf 909 67 429
(Lillehammer - Oslo S - Skien) Hovedbanen, Gardermobanen, Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen fra Lillehammer og sørover 

Øst:  Harry Korslund, tlf 916 55 989
Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen

Sør: Områdedirektør Stian Wesøy, tlf 474 78 088
Jærbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen, Bratsbergbanen, Numedalsbanen, Tinnosbanen

Vest:  Ingunn Halvorsen, tlf 970 89 209
Bergensbanen, Vossebanen, Flåmsbana

Midt og Nord: Dag Svinsås, tlf 916 72 525
Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen, Meråkerbanen, Dovrebanen nord for Lillehammer, Nordlandsbanen og Ofotbanen

Utbyggingsprosjekter:

Follobanen: Kathrine Kjelland, tlf 913 98 178

InterCity (planlegging): Hedda Nossen, tlf 474 83 590

Vestfoldbanen: Trine Bratlie Evensen, tlf 930 89 550

Venjar-Eidsvoll-Langset, Kleverud-Sørli (Dovrebanen): Cecilie Gjørtz, tlf 928 81 347 

Sandbukta-Moss-Såstad: Nina Kjønigsen, tlf 456 18 351

Bergen-Arna: Ingvild Eikeland, tlf 982 49 707

Ringeriksbanen og E16: Lisbet Kierulf Botnen, tlf  900 34 970

Fornyelsesprosjekter: Kjell Bakken, tlf 916 57 573


For spørsmål om konkurranse i togtrafikken, utredninger, langsiktig utvikling av jernbanen og styring av hele jernbanesektoren, ta kontakt med Jernbanedirektoratet.


Epost-adresse til Bane NORs postmottak er: postmottak@banenor.no