Vi endrer utseende på informasjonsskjermene våre

Fra 5. juni vil du se at Bane NOR har endret layout på informasjonen du får på skjermene på togstasjonene. Etter tilbakemeldinger fra de reisende ble det tydelig for oss at det trengs bedre og mer forståelig informasjon på våre tavler.

– For at dette skal bli best mulig har vi spurt de som reiser med toget om hvilke endringer de ønsker seg. Det har vært viktig for oss å ha med de som kjenner «reiseopplevelsen» på kroppen på laget, slik at vi kunne utvikle et best mulig produkt. Basert på konkrete tilbakemeldinger og brukertester har vi kommet frem til det nye utseendet på skjermene våre. Jeg er derfor veldig stolt av at vi nå får dette på lufta og er sikker på at det vil gi de som reiser med toget en enda bedre reiseopplevelse, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Endringene vi gjør skal gjøre det lettere for de som reiser med toget å finne informasjon om sitt tog. Der vi tidligere har hatt et design som har tillatt lite og statisk informasjon, har vi nå mulighet til å gi mer informasjon. Vi har også gjort ikonene vi bruker ved endringer større og mer tydelige i tillegg til at informasjonen blir gitt på norsk og engelsk.

– Den nye layouten blir spesielt merkbart når det oppstår avvik. Da blir det enklere for de som reiser å finne relevant informasjon om sitt tog, som sporendringer, endringer i avgangstid og innstillinger. Det er dessverre slik at det oppstår avvik i togtrafikken innimellom, og da er det viktig at folk finner den informasjonen de trenger så raskt som mulig. Vi mener at den nye layouten kommer til å gjøre dette enklere for de som skal reise enn det er i dag, sier Hansen. 

Del av en større helhet

Den nye layouten er siste etappe i en større helhet. Gjennom mange år har Bane NOR jobbet med å forbedre kundeinformasjonen for de reisende, på stasjonene, i apper og på nettsider. Fra et system der all informasjon ble gitt manuelt har vi automatisert kundeinformasjonen i alle flater. I tillegg er det lagt ned et stort arbeid i å merke plattformene på de største stasjonene på Østlandet, slik at vi kan legge til rette for en mer effektiv påstigning på toget.

Stemmen som gir informasjon over høyttalerne har også blitt fornyet. Gjennom grundige brukertester har vi funnet ut hvilken stemme og hvilket lydnivå som fungerer best. Dette gjør at stemmen du nå hører på stasjonen er klarere og tydeligere enn før.

I løpet av de siste årene har vi også tatt nye, digitale steg gjennom appen «NÅ». Appen gir deg mulighet til å ta med stasjonsinformasjonen fra din stasjon i lomma. I tillegg til at du her får selve skjermene i lomma, kan du også få varslinger om ditt tog.

– Vi har kommet et langt stykke når det gjelder kundeinformasjon og håper de som reiser med toget merker en forbedring. Jeg er stolt av at vi har kommet så langt, men nå gjelder det å jobbe videre med videreutvikling og utvidet funksjonalitet. Til de som reiser med toget vil jeg bare si at vi brenner for at du skal få en enklere reisehverdag, og vi håper du vil fortsette å gi oss tilbakemeldinger. Det er verdifullt i arbeidet vi gjør for å forbedre informasjonen, avslutter Hansen.