To nye kontrakter er tildelt på Vestfoldbanen

Bane NOR har tildelt to nye kontrakter knyttet til InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen. Kontraktene har en samlet verdi på 2.620 MNOK, som er i tråd med Bane NORs estimater.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontrakten «UDK02 Kulvert og Løsmassetunnel» omfatter bygging av ca. 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en ca. 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen. Arbeidene finner sted på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon. (Illustrasjon: Bane NOR)

Kontraktene er tildelt henholdsvis Veidekke Entreprenør AS og Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS. De omfatter store arbeider på dobbeltsporprosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.

Nytt dobbeltspor skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg, og disse to prosjektene vil bidra til å gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag når det åpnes for trafikk i 2024.

– Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen Lars Tangerås.

Veidekke Entreprenør AS ble tildelt sin andre kontrakt i Drammen

For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane NOR tildelt totalentreprisen «UDK02 Kulvert og Løsmassetunnel» til Veidekke Entreprenør AS.

Kontrakten omfatter bygging av ca. 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en ca. 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen. Arbeidene finner sted på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon.Totalentreprisen har en verdi på 1.827 MNOK.

Tidligere i høst signerte Bane NOR også kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om bygging av 6 km bergtunnel igjennom Strømsåsen i Drammen. Kulvert og Løsmassetunnel som nå er tildelt skal koble seg på denne bergtunnelen.

Involverte entreprenørene tidlig med konkurransepreget dialog

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og konkurransepreget dialog.

– Vi har sørget for tidlig involvering av entreprenørene, og har for første gang i Bane NOR praktisert konkurransepreget dialog. Det innebærer at vi har invitert de prekvalifiserte entreprenørene til samhandling. På den måten har vi utviklet løsninger som både entreprenør og vi som byggherre mener gir best gjennomføring, sier Tangerås.

Fire prekvalifiserte entreprenører var med i dialogfasen, Bane NOR fikk tilbud fra tre av dem.

– Å bygge løsmassetunnel er lite kjent i Norge, derfor var det nyttig å kunne involvere leverandørmarkedet og finne løsninger som best oppfyller Bane NOR sine behov, sier prosjektdirektøren.

Totalentreprise for jernbaneteknikk Nykirke - Barkåker

For prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker har Bane NOR tildelt totalentreprisen «UNB 10 Jernbaneteknikk» til Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS. Kontrakten har en verdi på 793 MNOK.

Denne kontrakten omfatter alle jernbanetekniske arbeider unntatt signal, for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg.

Dette er en av de første gangene det gjennomføres en så stor totalentreprise for alle jernbanetekniske fag.

– Vi er svært godt fornøyd med at konkurransen har truffet både det norske og det europeiske markedet, sier prosjektdirektøren.

Tangerås forteller at det var i alt 8 selskaper som søkte om prekvalifisering, herunder alle de store norske jernbanetekniske entreprenørene.

– Fire selskaper ble prekvalifisert og samtlige av disse ga tilbud, det er vi veldig fornøyde med.

Tidligere i oktober signerte Bane NOR kontrakt med JV Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia. Nytt signalsystem ERTMS ivaretas i eget prosjekt. 

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode.