Tilfredsheten hos togkundene synker

I Vy sin siste kundeundersøkelse viser tallene en kraftig nedgang i tilfredsheten hos de reisende. Mye av fallet skyldes dårlig punktlighet, noe vi i Bane NOR må ta en stor del av ansvaret for. 

I dag la Vy fram sin kundeundersøkelse som ble gjort i september. Den viser en signifikant nedgang i kundetilfredsheten. Mye av fallet skyldes dårlig punktlighet noe vi i Bane NOR må ta en stor del av ansvaret for. 200 000 nordmenn tar toget hver dag, og vi skylder dem en forklaring på hvorfor situasjonen er som den er og hva vi gjør for å bedre den.

– Det er veldig synd at kundetilfredsheten går ned, og det gjør vondt når vi ikke klarer å levere et tilfredsstillende tilbud til de reisende. Dessverre er det ikke overraskende. Våre egne målinger viser det samme som Vys undersøkelse, og vi ser at nedgangen er størst på Østlandet, forklarer kommunikasjonsdirektør, Torild Uribarri til Aftenposten i dag.

Tøff sommer og høst

Det har vært en tøff sommer og høst for jernbanen. Med store utfordringer spesielt på Østlandet etter buss for tog-perioden i sommer, ser vi at vi ikke klarer å nå våre punktlighetsmål i år heller.

– Første uken etter at vi var ferdig med sommerens arbeid, hadde vi planlagt saktekjøring for å få togene i rute. Dette skapte noen forsinkelser. Deretter hadde vi en fabrikasjonsfeil på en komponent som satt i en tunnel på Nordstrand. Det tok over to uker å finne denne feilen. Så kom uværet med flere tusen lynnedslag som slo ut signalanlegget vårt flere steder. Alt dette kom i løpet av få dager, og skapte store utfordringer for oss, forklarer Uribarri. 

Økende trafikk på godt og vondt

Det går over 1000 tog gjennom Oslo S hver dag, noe som er over dobbelt så mange som for kun få år siden. I gjennomsnitt tar 200.000 mennesker toget hver dag og andelen passasjerer har økt fra om lag 63 millioner i 2012 til 78 millioner i 2018.

- Vi er så glade for at flere velger tog, og gjør alt vi kan for å redusere risikoen for punktlighetsavvik, men flere tog betyr dessverre også større slitasje. Det at stadig flere velger å reise med tog, gjør at antall tog øker. Det skaper mer vedlikeholdsbehov, sier Uribarri.

Det jobbes systematisk med å bedre situasjonen i form av både vedlikehold, men vel så viktig, utbygging med dobbeltsporet jernbane. 80-90 % av norsk jernbane er enkeltsporet, noe som gjør at vi har få omkjøringsmuligheter og ruter hvor togene kan kjøre når det oppstår et problem.

Nå bygger vi jo dobbeltspor flere steder i landet og det kommer til å hjelpe. I tillegg effektiviserer vi organisasjonen og jobber hele tiden systematisk med å få mer jernbane for pengene. Det er et samfunnsansvar vi tar på alvor, sier hun.

Gammelt og slitt

62 prosent av forsinkelsestimene på jernbanen skyldes feil med infrastrukturen som Bane NOR har ansvaret for. Vi har de siste årene prioritert vedlikeholdspengene våre til tiltak på Østlandet spesielt. Det er her togtrafikken er størst, og utfordringene i og rundt hovedstanden påvirker også punktligheten i hele landet. Mye av teknologien er flere tiår gammel og mye av infrastrukturen ble bygget og dimensjonert for en helt annen belastning enn det vi har i dag.

– Norsk jernbane består av en stor del gammel infrastruktur som ikke har blitt godt nok vedlikeholdt. Etter tiår der vedlikehold ikke har vært høyt nok prioritert i samferdselssektoren, har vedlikeholdsetterslepet blitt stort. Det er det vi ser konsekvensene av i dag.

Selv med døgnkontinuerlig innsats er det ikke mulig å løse alle problemene på norsk jernbane med en gang.

- Det er dessverre ingen rask løsning, men i tillegg til utbyggingen, skifter vi ut de mest sårbare komponentene og vi bygger det nye felles signalanlegget ERTMS for hele landet. Alle disse tiltakene kommer til å bedre jernbanens punktlighet i årene som kommer, avslutter Torild Uribarri.