Stine Undrum ny utbyggingsdirektør

Stine Undrum har takket ja til å lede Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Stine Undrum. (Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR)

Stine har 12 års fartstid fra Jernbaneverket og Bane NOR. Hun startet i 2007 og har hatt varierte oppgaver og ansvar innen prosjekter på Vestfoldbanen. De siste åtte årene har hun vært prosjektdirektør og har sammen med sitt team på utbygging Vestfoldbanen levert prosjektene Barkåker–Tønsberg, Holm–Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn. Hun har også klargjort for byggestart på prosjektene Drammen–Kobberviksdalen og Nykirke–Barkåker. Fra mars i år, til hun trådte inn som fungerende utbyggingsdirektør 1. oktober, var hun prosjektdirektør for utbyggingsprosjektene på Østfold- og Dovrebanen.

– Stines erfaring i Bane NOR, sammen med tidligere erfaring fra både rådgiver- og entreprenørbransjen, er verdifull for den videre utviklingen av Bane NOR. Jeg er meget tilfreds med at hun har takket ja til å lede Bane NORs megaprosjekter for en moderne, effektiv, sikker og enda mer klimavennlig jernbane i fremtiden, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

– Etter at stillingen ble lyst ut, har det vært et omfattende arbeid med å finne riktig kandidat. Sammen med ekstern rekrutteringsbistand har vi lett både innenfor og utenfor Bane NOR, sier  Frimannslund. – Vi har et stort ønske og målsetning om å utvikle og rekruttere i egne rekker, og det er vi svært glade for at vi har fått til her, avslutter han.

Stine selv er også fornøyd med nå å ha fått jobben fast. – Vi står midt i veldig mange spennende prosesser med prosjektene våre, og jeg går på jobben med mye energi og glede. Samtidig er jeg ydmyk overfor kompleksiteten i prosjektene, og er glad for å ha et svært kompetent team med meg i jobben som skal gjøres, sier Stine Undrum, ny utbyggingsdirektør.

Endringen trer i kraft umiddelbart.