Rekordstort investeringsbudsjett til jernbane

Mandag formiddag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål neste år.

Illustrasjonsfoto fra Paulertjønn bru på Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Foto: Hans Morten Tamnes

- Vi er glade for at Regjeringens satsing på jernbane fortsetter. Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 13,2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder kroner til planlegging og 11,6 milliarder kroner til gjennomføring. Dette budsjettforslaget innebærer fortsatt høy aktivitet på jernbanen, og vi er klare til ytterligere innsats, kommenterer konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Budsjettet er 1 milliarder kroner høyere enn 2019-budsjettet, og de store prosjektene i Intercity har med dette et godt grunnlag for å følge planlagt fremdrift.

- I tillegg er prosjektene Kleverud-Sørli og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen begge fremmet med forslag til investeringsbeslutning, noe som for prosjektet Kleverud-Sørli innebærer at satsingen på Dovrebanen med frekvensøkning og reisetidsbesparelse til Hamar i 2026 er i rute, understreker Frimannslund.

Høyt vedlikeholdsetterslep 

Togtrafikken på jernbanen har økt de siste årene, spesielt for persontransport. I gjennomsnitt tar rundt 200.000 mennesker toget hver dag, noe som er flere passasjerer enn noen gang.

- En så høy utnyttelse av infrastrukturen er veldig gledelig, samtidig som det krever ytterligere innsats for å vedlikeholde og fornye skinnegangen, forteller Gorm Frimannslund.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det bevilget 2,2 milliarder kroner til drift og 6,4 milliarder til vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Her inngår 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, det nye signalanlegget på jernbanen som skal gi bedre regularitet og en mer punktlig jernbane.

- Budsjettets nivå vil dessverre medføre at vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane fortsetter å øke. Det er et viktig område som vi må følge tett, avslutter konsernsjefen.

Et moderne transportsystem

De viktigste forslagene i det nye statsbudsjettet omfatter nær 11,6 milliarder kroner til investeringer i ny infrastruktur; 1,6 milliarder til planlegging av investeringer og 8,7 milliarder til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

- I 2020 vil vi fortsette å løfte frem norsk jernbane til et moderne transportsystem, som hver dag kan frakte flere passasjerer og mer gods på en miljøvennlig måte, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding i dag. 

Klikk her for å lese Samferdselsdepartementets pressemelding om jernbanedelen av statsbudsjettet.

Klikk her for å lese omtalen av bevilgninger til jernbaneformål i budsjettproposisjonen.

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.