Slik forbereder vi oss til vinter og snø

Når snøen snart legger seg rundt om i landet, skal vi gjøre det vi kan for å hindre at snøvær skaper problemer for de reisende. I landets mest trafikkerte område i Oslo og på det sentrale Østlandet er personell og maskiner klare til innsats.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidshest i vinterberdskapen – Robel med snøkost og sporrenser. (Foto: Njål Svingheim)

Det meldes om snø og kaldere vær flere steder i landet. For at snøværet ikke skal gå ut over togtrafikken og de reisende, har Bane NOR en egen snøberedskap. Den omfatter blant annet planlegging, klargjøring av materiell, testing av sporvekselvarme og diverse vedlikeholdsaktiviteter som vegetasjonsrydding for å hindre at trær faller ned på sporet, samt rensing av stikkrenner som kan gå tett på grunn av ising.

– I fjor etablerte vi et system med en nasjonal vinterkoordinator som skal sørge for rask omdisponering av ressurser på tvers av geografi. I år er det koordinatorene ved trafikkstyringssentralen i Oslo som har ansvaret for den funksjonen både for Oslo og resten av landet, sier områdedirektør i Oslokorridoren Bane NOR, Lars Berge.

Prioriteringsregler og andre justeringer

Kraftig snøvær kombinert med vind er særlig utfordrende i Oslo-området på grunn av komplisert infrastruktur og stro trafikkbelastning. I tillegg kan stopp i trafikken i dette området få store konsekvenser for togtrafikken i hele landet, og ikke minst store konsekvenser for de reisende. 

- Nå har vi gjennomgått vår vinterberedskapsplan og gjort nødvendige justeringer etter fjoråret. Også snøryddingsmaskiner må ha egne ruter når det skal ryddes, og vi har i år forbedret beredskapsplanen for å få en smidigere kjøring av vårt snøryddingsmateriell. Vi har også avtalt med togselskapene at vi kan innstille enkelte avganger for å kunne rydde mer effektivt ved kraftig snøvær, forteller banesjef Guttorm Moss i Oslo. 

I tillegg er det nå laget prioriteringsregler for hvilke steder som skal ryddes først, og hvilke steder som kan vente.

- Blant annet vil vi prioritere å holde åpne strekninger og rydde der det fortsatt går tog, framfor å rydde stengte strekninger. De kan ryddes når det ikke går ut over de strekningene som er åpne. 

Godstrafikken må fram

På Alnabru som er viktig for godstrafikken, har vi gjort risikoanalyser av å forenkle regelverket slik at vi kan rydde mer effektivt. I tillegg har vi kontrollert og testet viktig utstyr, blant annet sporvekselvarme.

Det er ikke stasjonert mer eller noe nytt snøryddingsmateriell i Oslo, men større maskiner står strategisk plassert rundt om i landet og kan jobbe på det sentrale østlandsområdet ved behov. Vinterberedskapen innføres fra 15. november og varer til ca. 1. april, avhengig av om våren lar vente på seg eller ikke.

– Alt i alt er vi bedre forberedt nå enn tidligere, så nå kan vinteren bare komme, avslutter banesjefen i Oslo.