Ruteendring med flere godbiter

Søndag 15. desember er det tid for den årlige endringen av togrutene i Norge. Ikke bare overtok Go-Ahead fra Vy på Sørlandsbanen – det ble bleogså kortere reisetid på Trønderbanen og Kongsvingerbanen, samt flere avganger på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Gjøvikbanen.

Regiontoget fra Bodø til Trondheim, kjent som «Ole Tobias», passerer Leangen stasjon. (Foto: Dag Svinsås)

– Vi har forlenget kryssingsspor og bygget om stasjoner for å få til kortere reisetid. Bane NOR planlegger nå lignende tiltak på flere banestrekninger. Det kan gi de reisende flere avganger, bedre punktlighet og i noen tilfeller kortere reisetid. Når vi fjerner flaskehalser og bygger ut kapasitet på de rette stedene får vi gitt de reisende mye jernbane for de pengene, sier konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR.

Steinkjer og Stjørdal rykker nærmere Trondheim

Før første gang på 20 år endres nå rutene på Trønderbanen. Dette betyr justerte avgangstider, men det største utropstegnet er at reisetiden for grunnruten mellom Stjørdal og Trondheim kuttes fra 40 til 35 minutter. Dette tilgodeser også reisende til Værnes og på strekningen videre til Steinkjer.

På sensommeren sto ombyggingen av Leangen stasjon ferdig, og det nye kryssingssporet som er bygd her, er hovedgrunnen til den reduserte reisetiden. I tillegg er det også bygget bl.a. ny mellomplattform, trappehus med heis ned fra Leangbrua og tilrettelagt for sømløs omstigning til andre transportmidler.

– Leangen er et tiltak som jeg vil si har gitt de togreisende mye for pengene. De store jernbaneutbyggingene er veldig viktige, men dette er et godt eksempel på at vi kan bedre togtilbudet uten å bruke milliardsummer. Prosjektet kostet 170 millioner kroner, og ble i tillegg billigere enn først planlagt, sier Bjørn Kristiansen, som er konserndirektør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

Samtidig med jernbanen endres også bussrutene i Nord-Trøndelag slik at det blir bedre korrespondanse med togene, og forberedelsene til innføringen av nye togsett på Trønderbanen fortsetter.

…og Kongsvinger nærmere Oslo

For mange av togene ble reisen mellom Oslo og Kongsvinger 5-7 minutter kortere fra og med søndag. Først og fremst gjelder dette tog i retning Kongsvinger.  Nøkkelen til dette er ombyggingen av Sørumsand stasjon, hvor åpningen ble markert fredag 13. desember.

Stasjonen har fått bedre plattformer og ny undergang for passasjerene under sporene. Dessuten er stasjonen tilrettelagt slik at to kryssende tog samtidig kan stoppe på stasjonen og slippe passasjerer av og på. 

– Kongsvingerbanen er viktig for svært mange reisende, men også for godstrafikken. Vi får veldig mye nytte for kunden og samfunnet for de 230 millioner kronene vi har brukt på prosjektet. Regjeringen har tydelig signalisert at vi må få mest mulig ut av hver samferdselskrone, og jeg synes både Leangen og Sørumsand er gode eksempler i så måte, Bjørn Kristiansen.

Til sammen skal det investeres nærmere 1,5 milliard kroner på Kongsvingerbanen de nærmeste årene. Nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen fra Lillestrøm til Åbogen vil bedre driftssikkerheten, og det planlegges en oppgradering av Skarnes stasjon, samt nye kryssingsspor på Bodung og Galterud som blir viktige for banens betydning som godsforbindelse mot Sverige.

Flere seter og avganger

På Østlandet innebærer ruteendringen flere nye avganger i rushtiden. Vy tilbyr nå 4000 flere sitteplasser inn mot Oslo i morgenrushet, og rundt 3200 flere sitteplasser ut av Oslo om ettermiddagen.

Blant annet blir det flere avganger på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, samt nye tidlige og sene avganger på Vestfoldbanen, fra Kongsberg og til og fra Lillehammer. Dette styrker tilbudet til flyplassene på Gardermoen og Torp, og gjør det bl.a. enklere å pendle mellom Vestfold og Grenland. Les mer om endringene på nettsidene til Vy.

De nye avgangene og den økte setekapasiteten blir blant annet mulig fordi flere togsett blir tilgjengelige fra Norske tog, som Vy leier tog fra.

– Velkommen til Go-Ahead!

Fra og med søndag 15. desember overtar Go-Ahead Nordic ansvaret for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Dette markeres med et arrangement i Stavanger søndag.

– Vi ønsker Go Ahead velkommen om bord på jernbanen. Innfasingen innebærer at Bane NOR har jobbet tett sammen med det nye selskapet, blant annet knyttet til sikkerhet, beredskap og IT-løsninger. Vi ser fram til et godt samarbeid også i fortsettelsen, sier Bjørn Kristiansen.

Én gang i året

Av hensyn til trafikk over grensene er det avtalt at ruteendringer gjennomføres samtidig over hele Europa. Dette skjer en gang i året, vanligvis den andre eller tredje søndagen i desember.

Åpning ved Sørumsand stasjon fredag 13. desember. Snorklipper er konserndirektør for infrastruktur i Bane NOR, Vibeke Aarnes, sammen med Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum kommune. Snorholdere er områdedirektør Lars Berge (t.v.) og prosjektdirektør Jon Brede Dukan, begge fra Bane NOR. (Foto: Britt-Johanne Wang)