Vant pris for beste jernbanerelaterte masteroppgave

Nylig kunne Dan Sergei Sukuvara ta meg seg prisen for beste jernbanerelaterte masteroppgave hjem. I arbeidet med oppgaven fikk han god hjelp av mange i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dan Sergei Sukuvara mottar diplom fra jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Foto: Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien.

For Dan er ikke jernbanen et ukjent territorium. I tillegg til å ha skrevet en bacheloroppgave om kulverter og senere en prosjektoppgave om overgangsplater, har han de siste tre somrene fått verdifull arbeidserfaring fra å jobbe ute i sporet.

– Jernbanefaget ser så enkelt ut, men det er egentlig både komplekst og svært avhengig av godt samspill mellom mange fag som for meg har sin egen sjarm. Jeg følte at dette prosjektet var min unike mulighet til å bidra til faget med egne ideer og forhåpentligvis inspirere andre studenter til å gjøre det samme, forteller Sukuvara.

Tanken om å skrive om et tema som gjaldt samvirke mellom geoteknikk, jernbane og bruer festet seg tidlig i studieløpet. Han tok derfor kontakt med veilederne i Bane NOR Juan Barrera og Geir Svanø. Det var under en samtale om utfordringene rundt jernbanebruer og overgangsplater at Dan visste at dette var riktig tema for han.

– Det som var spesielt interessant med denne problemstillingen, var at den var så utrolig bred og dekket aspekter som vedlikehold, bruer, jernbane og geoteknikk. Jeg kunne forme problemstillingen slik jeg selv ville. Det er sjeldent, hvis ikke frarådet, at man angriper så mange tematikker på en gang i én oppgave. Paradokset er at det er akkurat dette som er årsaken til all forvirring i overgangssonene. Enkeltaspekter har ofte blitt studert mens totalbildet sjeldent tatt i betraktning, og det ville jeg gjøre noe med, forklarer han.

Flere bør skrive om jernbane

Dan forteller at han er godt fornøyd med hjelpen han fikk fra veilederne i Bane NOR og anser samarbeidet som viktig i arbeidet med masteroppgaven. Han oppfordrer andre studenter til å fronte saker de mener har sin plass i norsk jernbane.

– Konvensjonell tankegang er ikke nødvendigvis moderne tankegang, spesielt ikke i norsk jernbane. Ett av målene mine med prosjektet var å fronte det at geotekniske aspekter utvilsomt påvirker stivheter på et jernbanespor og dermed togene. Sporets oppførsel styres ikke bare av konstruksjonsteknikk og dynamikk som ofte tenkt, men hele pakken.

– Det jeg tenker er viktig for andre studenter å huske, er at ingenting skjer av seg selv, og man må være tidlig ute og villig til å ta kontakt. Det er så utrolig mange dyktige folk i Bane NOR som er villige til å dele sin kunnskap, avslutter han.

Dan Sergei Sukuvara viser at han behersker både praksis og teori. Foto: Dan Sergei Sukuvara

Videreutvikler Bane NORs tekniske regelverk

I Bane NORs lokaler i Trondheim sitter seksjonsleder for over- og underbygning, Juan Barrera og kollega Geir Svanø. De er glade for at Dan tok kontakt og forteller at masteroppgaven skal benyttes til å videreutvikle Bane NORs tekniske regelverk.

I masteroppgaven er det sett på det kompliserte samspillet mellom over og underbygning, i overgangen mellom bruer og fyllinger. Oppgaven har gitt en bedre forståelse av de utfordringene som oppleves i overgangssoner.

– Overgangssoner er et komplekst tema som vi var nødt til å se nærmere på. Nye typer konstruksjoner som stålrør, høyere aksellaster og hastigheter, samt strengere miljøkrav gir oss nye utfordringer. Dan har med sitt arbeid dannet et grunnlag for å se muligheter til å forbedre de nåværende løsningene, sier Barrera.

Satser på studentene

Juan Barrera mener det er viktig å synliggjøre Bane NOR for studentene, og han er stolt over å ha arbeidet med mange dyktige og kompetente studenter med jernbaneinteresse de siste årene. I 2019 har det blitt skrevet 23 masteroppgaver i samarbeid med Bane NOR. Det er rekordhøyt i forhold til tidligere år og viser at flere studenter engasjerer seg for jernbanen.

– Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag som forvalter av den norske jernbaneinfrastrukturen. Det er et oppdrag vi tar på alvor, og vi bør derfor ha en nøkkelrolle med å bidra til å utvikle jernbanesektoren og jernbanekompetanse i Norge. Vi skal være en pådriver av de teknologiske utviklingene, og dette krever et tett samarbeid med forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og studentene. De studentene vi møter opplever vi som nysgjerrige og fulle av entusiasme, noe som utfordrer oss på en positiv måte, forteller han.

(f.v.) Juan Barrera, Alf Helge Løhren, Trine-Lise Lorentsen og Geir Svanø. Fotograf: Dag Svinsås, Bane NOR

Nylig hadde seksjonen Over- og underbygning besøk av 65 studenter fra NTNU, der de fikk høre om jernbaneteknikk, ERTMS, GSM-R/Tele og Cybersecurity. Studentene fikk også være med ut på befaring på togledersentralen samt hos Mantena og Spordrift.

- Vegsektoren har vært langt mer aktive enn oss hos utdanningsinstitusjonene over mange år. Med de store jernbaneprosjektene som planlegges de kommende årene, må vi prøve å få flere av morgendagens helter med på laget. Vi trenger at flere velger jernbane foran vei!

- Til slutt ønsker vi å gratulere Dan med prisen. Å få en slik pris er svært motiverende for en student da den belønner det store arbeidet som ligger bak oppgaven. Dan har fått et minne for livet og prisen er høyst velfortjent, avslutter Barrera.