Politisk streik stanser togtrafikken i to timer 10. oktober

Samtlige person- og godstog i hele landet stanser to timer mellom klokka 12.00 og 14.00 torsdag 10. oktober fordi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Illustrasjonsfoto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 12.00 og står der til trafikken gjenopptas fra klokka 14.00. Togene blir minimum to timers forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken.

De reisende må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene. Det skyldes at totimers oppholdet fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 14.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen. 

Alle som skal ut og reise med tog kan søke informasjon på Vys og Flytogets nettsider eller app. Det blir også gitt informasjon om streiken i togene og på stasjonene.