Ny stasjon på Leangen åpnet

– Åpningen av Leangen stasjon er en brikke, en viktig brikke, i satsningen på trøndersk samferdsel. Viktig for togtrafikken, selvsagt, men også viktig i samspillet med andre kommunikasjonsmidler.

Den nye stasjonen sett fra Leangbrua. (Foto: Anh Vu Nguyen, Bane NOR)

Ordene tilhører statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp (H), sagt like før han klippet snoren på «nye» Leangen stasjon i Trondheim onsdag 28. august.

– Dette er av de arrangementene jeg som politiker virkelig liker å være til stede på, poengterte Trondheims ordfører, Rita Ottervik.

– Jeg tenker på prosjekter vi klarer å gjennomføre sammen og som er veldig viktig for samferdselen i Trondheim og Trøndelag. Leangen stasjon er et kraftig løft for togtrafikken, og ikke minst er stasjonen blitt vesentlig mer synlig, tilgjengelig og også penere, sa hun.

Ordføreren la til at det kanskje ikke er så overraskende når den gamle, noe bortgjemte stasjonsbygningen er 150 år…

Vel 40 inviterte gjester stod på den nye plattformen ved den offisielle åpningen onsdag 28. august. I tillegg til de to nevnte eksterne talerne var også Bane NORs egen stedfortredende områdedirektør i Område Nord, Terje Nordstrand, på talerlisten sammen med assisterende prosjektleder Marit Sandbakken som tok over prosjektet undervegs på en veldig dyktig måte.

For å markere at 2019 også er miljøåret i Bane NOR fikk de fremmøtte servert falafel-wraps, råkuler og nypresset rotfruktjuice sammen med den økologiske kaffen. Bevertningen ble nytt i strålende solskinn på kanskje Trøndelags siste sommerdag til gla’jazz fra Platform Swingers, seks manns utrolig dyktig og voksent dixieland-band.

Prosjektet har kostet 170 millioner kroner. Bane NOR har bygget ny mellomplattform, trappehus med heis ned fra Leangbrua samt sykkelparkering. Ved den gamle stasjonsbygningen er det beholdt eksisterende parkering og etablert ny gang og sykkelveg til den nye stasjonen.

Det var to effektmål for prosjektet. Det ene var fire minutters reduksjon på reisetid for sørgående tog på Trønderbanen. Dette er som følge av at kryssing for Trønderbanens tog flyttes fra Ranheim til Leangen med passasjerutveksling. 

I tillegg er det tenkt på sømløs og sikker omstigning mellom tog og andre kommunikasjonsformer. For eksempel har den nye metrobussen i Trondheim holdeplasser på begge sider av Leangbrua.

Statssekretæren spjærer snora. I bakgrunnen konferansier Dag Svinsås og snorholder Laila Luneborg fra Bane NOR. (Foto: Anh Vu Nguyen)