Julekalender Julekalender
6

Julekalender luke 6

Hvis du sitter i et lokaltog på veg til Stavanger og toget er på Klepp stasjon, hva er den neste stasjonen hvor toget har rutemessig stopp?

Riktig svar
Øksnavadporten