Frokostseminar om bærekraft og lønnsomhet

Fredag 25. oktober inviterer Bane NOR, IKT-Norge og Bouvet til frokostseminar hvor vi skal diskutere problemstillingen: Hvordan kan vi kombinere bærekraft og lønnsomhet?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I rapporten «Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling» ble det avdekket en del grep som store virksomheter har gjort for å kombinere disse hensynene, og det ble samtidig identifisert en del problemstillinger de ikke får løst uten endrede rammebetingelser. Hvilke hindre står vi overfor i offentlig og privat sektor i Norge? Og hvilke grep må vi ta for å sikre økonomisk fremgang og en bærekraftig fremtid?

Dyre Martin Guldbrandsen, leder energihandel og direktør Eress i Bane NOR, skal blant annet fortelle om hvordan de har jobbet med Erex, som er et godt eksempel for lønnsom bærekraft, hvor norsk teknologi benyttes over hele Europa.

Seminaret blir holdt hos Bouvet Norge, i Sørkedalsveien 8 på Majorstuen. Det er gratis inngang og arrangementet varer fra 08.30-10.00 (frokost fra 08.00). Meld deg på her.

Hva er Erex?

Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi og gjør at togselskapene kan se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. De som bruker teknologien, kan spare mellom 15 og 30 prosent av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

Agenda for seminaret:

08:30 - 08:45
De som ikke har bærekraft i DNA'et vil tape. 
Sverre Hurum, Administrerende direktør, Bouvet ASA.

kl. 08:45 - 09.10
Digitalisering som muliggjører for lønnsom bærekraftig vekst og utvikling. Samtale om hovedfunn i rapporten "Hvordan kan digitalisering bidra til en bærekraftig vekst og utvikling". Hva kan Bouvet bidra med for å løse noen av de utfordringene virksomhetene opplever. 
Anne Hasselgreen, Regionleder i Bouvet Bergen, Kirsten G. Kilde, Monica A. Mathiessen og Ida Meuche, Rådgivere Bouvet Øst.

kl. 09:10 - 09:35
Digitalisering og teknologi gir bærekraft.
Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge.

kl. 09:35 - 10:00
Hvordan norsk teknologi understøtter global lønnsomhet og bærekraft.
Dyre Martin Gulbrandsen, Leder energihandel og direktør Eress, Bane NOR.