Fire dagers jobbeøkt mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll

Fra lørdag 19. januar klokken 01:00 til tirsdag 22. januar klokken 19:00 er det stans i togtrafikken mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll på Gardermobanen i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor.

Nye Nessa bru skal bygges parallelt med den gamle, og forberedelsene er i gang. Her blir det intensiv jobbing mens banen er stengt. Bildet er tatt 9. januar. (Foto: Ola Eirik Haugset)

I denne perioden arbeides det intensivt og døgnkontinuerlig i og nær sporet flere steder på strekningen. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om din avgang.

– Vi går i gang med pæle- og spuntarbeidene for to nye jernbanebruer som skal bygges tett på dagens jernbane. Anleggsarbeidene foregår i umiddelbar nærhet av dagens jernbanespor. Derfor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og å koble ut kjørestrømmen, forteller kommunikasjonsansvarlig Hilde Marie Braaten i Bane NOR.

Spunt er lange stålplater som blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmasser ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet.

–  Ved bruene vi skal bygge må både de eksisterende jernbanebruene og byggegropene for de nye jernbanebruene sikres med spunt. Det innebærer at det arbeides døgnkontinuerlig så lenge det er stengt for togtrafikk for å få disse arbeidene gjort på kortest mulig tid. Nabolaget får støyende arbeider tett på og mange reisende vil få en oppstykket reiseveg og må beregne lengre reisetid disse dagene. Bane NOR beklager ulempene som kan oppstå, legger Braaten til.

Det er planlagt flere arbeidsøkter på den samme strekningen senere i år. Disse datoene er 2-4. mars, 4-5. mai, 8-15. juni, 17-19. august og 14-16. september.

Arbeidet med å bygge rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen, har nylig startet opp. Samferdselsminister Jon Georg Dale markerte oppstarten av prosjektet 26. november.

Her finner du mer informasjon om dobbeltsporutbyggingen på strekningen Venjar-Eidsvoll, som er planlagt ferdig i 2022, samt strekningen videre fra Eidsvoll til Langset ved Minnesund. Prosjektet vil bidra til bedre punktlighet, kortere reisetid og økt kapasitet, og det er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet.