En planovergang mindre gjør Vestfoldbanen sikrere

Nylig stengte Bane NOR en usikret planovergang i Sandefjord. Dette øker sikkerheten på jernbanen, og naboene slipper tuting fra togene.

Nå skal ingen flere biler krysse jernbanen ved Virik. Runar Rudningen (t.v.) var hovedsikkerhetsvakt mens Marius Hjort og Lars Ekornrød monterte nytt gjerde langs banen.Foto: Atle Berg Sørensen

Overgangen på Virik i Sandefjord har stått høyt på listen over planoverganger som Bane NOR ønsket å fjerne. Den ligger i en sving på innfartsveien til et gårdsbruk med mye aktivitet, og krysser den trafikkerte Vestfoldbanen. I løpet av høsten har Bane NOR laget ny tilkomst til gården på motsatt side av tomten, slik at grunneieren slipper å krysse jernbanen.

– Det er godt å være i mål med prosjektet. Vi har fått den beste løsningen for jernbanen, som også grunneieren er tilfreds med, sier prosjektleder Atle Berg Sørensen.

Slutt på tuting

Onsdag 13. november kunne han overlevere den nye asfaltveien til brukerne. Planovergangen ble stengt, lemmene fjernet fra sporet og nytt gjerde montert langs banen på begge sider.

– Det er veldig bra å få lagt ned denne usikrede overgangen. Først og fremst av hensyn til sikkerheten, men også fordi naboene har vært plaget av tutingen hver gang et tog nærmer seg overgangen, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Mandag 18. november ble de siste skiltene tatt ned, og togene tuter ikke lenger på Virik.

250 usikrede overganger

Prosjektet har et budsjett på rundt 3 millioner kroner. Overgangen er en av ca. 250 usikrede planoverganger som er i daglig bruk på landsbasis. Alle disse ligger på private veier, og Bane NOR jobber systematisk med å sikre eller fjerne dem. I 2019 bruker vi over 100 millioner kroner på slike sikkerhetstiltak. Arbeidet gjøres ut fra en prioriteringsliste over hvilke planoverganger som har høyest risiko for alvorlige ulykker.

Øyvind Utne Larsen (t.v.) og Ole Jonny Ovenstad fra entreprenør Marthinsen og Duvholt sørget for ny vei inn til Virik gård slik at planovergangen kunne stenges. Foto: Atle Berg Sørensen