Merkevarebygging for kundens behov

Det er hensynet til kundene og samfunnsoppdraget ligger til grunn for Bane NORs design- og merkevarebygging. I avtalene som er inngått med byrået Creuna er eksempelvis utvikling av reiseinformasjon på stasjonene en viktig del av jobben som skal gjøres.

Bane NOR

Målet er å bedre kommunikasjonen med alle som er berørt av vår virksomhet og i tillegg rekruttere gode fagfolk til å videreutvikle jernbanen til samfunnets beste.

Rammeavtaler

Nylig inngikk Bane NOR to rammeavtaler for design- og merkevaretjenester med en totalramme på 54 millioner kroner over seks år, med kommunikasjonsselskapet Creuna. En rammeavtale betyr at tjenester kan bestilles ved behov, men vi forpliktes ikke til å bruke hele beløpet. De to avtalene skal bidra til å tydeliggjøre vår rolle i samfunnet og samtidig sikre god interaksjon med våre kunder og samarbeidspartnere.

– Vi gjør ikke dette for å hevde oss selv, men for å bedre gjennomføre vårt samfunnsoppdrag overfor kundene, sier Truels Brodtkorb, som er leder av merkevare og design i Bane NOR. – I avtalen ligger for eksempel utvikling og forbedring av reiseinformasjon, digital skilting og kommunikasjon på stasjonsområder.

Bane NOR har også andre kunder enn de reisende, for eksempel innen eiendomsmarkedet gjennom Bane NOR Eiendom, som er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet og knutepunktsutvikling. Rekruttering av dyktige fagfolk til å være med på utvikling av jernbanen er også et viktig tema som er berørt av avtalene.

– Det er viktig å gjøre samfunnsoppdraget vårt bedre kjent og møte forventingene som kunder og markedet har til oss. For de som er bekymret for at vi kommer til å bruke mye midler på merkevaren fremover kan vi berolige med at dette vil være på et meget moderat nivå, sier leder for merkevare og design i Bane NOR, Truels Brodtkorb.

Framtidsrettet merkevare

Bane NOR løser et viktig samfunnsoppdrag gjennom å sørge for kritisk infrastruktur til landets transportløsninger, og har en grunnleggende rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet. Dette er oppgaver som krever betydelig evne til omstilling.

Ikke minst må Bane NOR lykkes med å bidra til å etablere smarte, attraktive og framtidsrettede knutepunkter der folk bor og jobber. Et viktig kommunikasjonsmål er å bygge kjennskap, kunnskap og engasjement om samfunnsoppdrag og de målene vi jobber for. En sterk, tydelig og framtidsrettet merkevare og identitet står sentralt i dette arbeidet.

– Siden avtalen ble kjent i mediene har det vært et engasjement om hvordan vi forvalter fellesskapets midler med å inngå avtaler som dette. Alt vi gjør i Bane NOR henger sammen med hverandre. Gjennom utbyggingsprosjekter, buss for tog og digitalisering av jernbanen møter vi og kommuniserer med togreisende, leverandører, transportselskaper og naboer til anleggene våre. Å være enda tydeligere om hva vi gjør og hva kundene kan forvente av oss vil komme kundene våre og samfunnet til gode, avslutter Brodtkorb.