Bane NOR og spanske Adif vil lære mer av hverandre

Større internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse noen av utfordringene som er felles for jernbaneforvaltere i Europa.

Alvaro Mascaraque Sillero (foran til venstre) signerte intensjonsavtalen på vegne av Adif sammen med konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. I bakerste rad ser vi (fra venstre) rådgiver i Internasjonal seksjon Bjarne Birkrem, handelsattaché María Sainz ved den spanske ambassade i Oslo, og leder for Internasjonal seksjon i Bane NOR, Solfrid Cristina Hammersmark. (Foto: Miguel Carazo)

Den 14. oktober skrev Bane NOR og den spanske eieren av jernbaneinfrastruktur, Adif, under på en intensjonsavtale om erfaringsutveksling. Avtalen skaper bedre muligheter for tettere og smidigere samarbeid, gjensidig opplæring innen spesifikke fagfelt, felles workshops, studiebesøk og teknisk assistanse. 

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass en formell avtale om samarbeid og erfaringsutveksling. På enkelte områder kan vi lære mye av Adif, som f.eks. ERTMS, hvor de i dag har det største nettverket i Europa. Så er det også temaer som Bane NOR har uvurderlig kunnskap om, f.eks. tunnelboring, som de har gitt uttrykk for at de ønsker å lære mer om av oss, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Adif ser også fram til å utvide samarbeidet med Bane NOR. Infrastrukturforvalteren håper det vil hjelpe begge parter til å tilby bedre tjenester til sine kunder.

– Gjennom denne avtalen blir det lettere å sette eksperter fra begge selskapene innen ulike fagfelt, i kontakt med hverandre. Med andre ord er dette en vinn-vinn-situasjon. Vi deler felles mål og utfordringer i vår daglige drift, og for å møte kundenes forventninger er det lurt at infrastruktureiere utveksler erfaringer, sier Alvaro Mascaraque Sillero, ansvarlig for internasjonale organisasjoner ved Internasjonalt direktorat hos Adif.

Mye å dele med hverandre

– Vi forventer å lære fra våre nordiske kolleger på flere områder. Miljøengasjement, BIM-modellering, hvordan man driver jernbane i ekstreme værforhold, konstruksjon av lange tunneler og liberalisering av jernbanesektoren er bare noen gode eksempler på områder hvor vi kan lære mer av Bane NOR, sier Mascaraque Sillero.

– Vi har stor tro på å lære best practice på tvers av landegrenser og gleder oss til å ta i bruk mulighetene som ligger i avtalen, sier Frimannslund.

Besøker Adif i januar 2020

Leder for internasjonal seksjon i Bane NOR, Solfrid Cristina Hammersmark, har allerede begynt å planlegge et besøk til Adifs kontorer i Madrid i januar 2020.

– Siden Bane NOR holder på å omorganisere trafikkstyringssentralene i Norge, kan det være spennende å se hvordan Adif styrer togtrafikken på høyhastighetsstrekninger fra sine sentraler. Det er også andre temaer og konkrete systemer som vil være aktuelt å drøfte i fremtiden, sier Hammersmark.