Bane NOR lærer av gamerne

Når utviklerne bak det nye trafikkstyringssystemet skal designe brukergrensesnittet for det nye verktøyet, blir de inspirert av et av verdens mest populære spill, League of Legends (LoL).

Jonathan Skjærstad presenterte og forklarte spillet underveis. Foto: Andreas Kiste, Bane NOR

I forbindelse med innføringen av det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) utvikles også et nytt trafikkstyringssystem – på folkemunne kalt TMS (Traffic Management System). Systemet legger til rette for bedre planlegging av ruteplaner og håndtering av uønskede hendelser. Dette vil gjøre det enklere og raskere å spre informasjon elektronisk til alle systemer og alle interessenter. Slik at for eksempel togselskaper og reisende vil få mer nøyaktig informasjon så tidlig som mulig. Systemet utvikles og leveres av Thales.

Det er viktig å utvikle et brukergrensesnitt – det vil si det utseende og funksjonalitetene til systemet toglederne vil arbeide i – som er brukervennlig og tilrettelegger for mest mulig effektivt arbeid. Bane NOR inviterte derfor inn noen av Norges beste utøvere av LoL, Jonathan Skjærstad, Truls Næss og Mikael Bruland, for å la seg inspirere. Lol er et strategisk lagspill og blant et av verdens mest populære:

– Spillet har rundt 200 millioner brukere og det er ikke uvanlig å bruke 3-10 timer daglig på å spille det. Til sammenligning er LoL verdens tredje største sportsarrangement, kun slått av Superbowl og Fotball VM, forteller Anja Englund, teknologisjef for det nye trafikkstyringssystemer i Bane NOR.

Anja Englund åpnet inspirasjonskvelden. Foto: Andreas Kiste

Responderer raskere enn jagerpiloter

Hensikten med kvelden var å la seg inspirere av spillets brukervennlighet med tanke på blant annet menyflyt og navigasjon, skjermbruk og visuell fremstilling av bilder og bruk av farger. Englund forteller at de også lar seg inspirere av spillernes raske responsrate og muligheten for personlig konfigurering.

– De beste utøverne er målt til å ha en bedre responsrate en jagerpiloter, og utnytter en kombinasjon av tastatur og mus for styring, ved bruk av snarveier og hurtigmenyer. Spillet gir også utøveren rett mengde informasjon til rett tid, for å kunne ta best mulig beslutninger på kortest mulig tid, sier Englund.

Kommunikasjonen og samarbeidet mellom togleder og lokfører kan sammenlignes hvordan utøverne samarbeider i spillet. I løpet av kvelden lærte de mer om hvordan utøverne kommuniserte med korte kommandoer, chat, digitale varselsignaler og hvordan de samarbeidet ved å utnytte hverandres styrker – på tvers av alder og landegrenser.

Ansatte i TMS-prosjektet og representanter fra leverandøren av systemet, Thales, lot seg inspirere av spillerne. Englund kan fortelle at flere nå ser verdien av å lære av hvordan spill er bygget opp og hvordan det spilles, det blir derfor ikke siste gang de arrangerer en slik kveld.

Av Andreas Kiste, risikopsykolog i TMS-prosjektet og Liv Tone Otterholt, kommunikasjonsrådgiver i Digitalisering og teknologi i Bane NOR.