Bane NOR blir tilrettelegger av 'buss for tog'

Fra og med ruteendring i desember 2019 overtar Bane NOR ansvaret for å tilrettelegge for håndtering av trafikkavvik på jernbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.– Selv om Bane NOR overtar tilretteleggingen på stasjonene, er det fortsatt togoperatørene som skal inngå avtaler med busselskapene om «buss for tog». Det er også togoperatørene som skal stille med kundeveiledere på stasjonene, dersom de mener det er nødvendig, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Konkurranseutsetting av persontrafikken medfører at togtilbudet fordeles på flere operatører. Derfor får Bane NOR rollen som nøytral tilrettelegger for togoperatørenes avvikshåndtering fra og med midten av desember, når ruteplanen for kommende år trer i kraft.

Kjenner hvor skoen trykker

– Vi skal legge til rette for at togoperatørene skal kunne håndtere sine kunder på best mulig måte. Derfor skal vi tenke helhetlig rundt gjennomføring av avvik og deling av kundeinformasjon, understreker Hansen.

I 2019 etablerte Bane NOR et kundeinformasjonsprogram i samarbeid med togoperatørene. Gjennom dette programmet har vi identifisert en rekke forbedringstiltak for å nå målet med å gi riktig, rask, lik og nyttig kundeinformasjon i alle kanaler, spesielt ved avvik.

– Bane NORs mål er å bygge flere permanente løsninger for busshåndtering på de prioriterte stasjonene, forbedre skiltingen og ikke minst koordinere informasjonen vi gir de reisende og omverden, sier Hansen.