Arbeidshelg på Østfoldbanen

Helga 12– 13. oktober byr på omfattende sporarbeid på flere steder og delstrekninger langs Østfoldbanen. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

Banen blir stengt på strekningen Oslo S–Halden og Ski–Kråkstad fra natt til lørdag 12. oktober ca. klokken 02.00 fram til søndag 13. oktober ca. klokken 14.00. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i stengingsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Dette skal gjøres

Jobbene som utføres mens banen stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Mellom Bekkelaget og Langhus utføres diverse opprydding og etterarbeid etter sommerstengingen tidligere i år. I tillegg skal det slipes skinner og sporveksler ved Oppegård stasjon og på strekningen mellom Langhus og Roås. Sliping av skinner er et viktig tiltak som både bidrar til å forlenge levetiden på skinner og sporveksler, og samtidig fører til mindre støy fra tog som passerer.

På strekningen mellom Dilling og Ingedal lenger sør på Østfoldbanen blir det utført tyngre sporvedlikehold i løpet av helga. Gamle sviller skal byttes ut, pukk skal renses og ny pukk etterfylles for å sikre enda mer stabile og driftssikre spor. I løpet av helgen fortsetter også arbeidet med å rehabilitere viadukten ved Ingedal.

I samband med byggingen av Follobanen skal det gjøres arbeid både ved Oslo S og ved Ski stasjon. På Oslo S skal det kjøres skinnegående pakkmaskin på spor 17 for å stabilisere sporene. Det skal også etterfylles pukk. 

I Ski skal det utføres jernbaneteknisk arbeid på stasjonen og sør for Finstadtunnelen, blant annet skal det monteres fundamenter for sporvekselvarme. I Ski-morenen skal det monteres master for kontaktledninger. Denne helgen skal det også gjøres kvalitetskontroller av jernbanetekniske installasjoner.

I Moss skal det gjøres arbeider knyttet til arbeidet med nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad. Dette omfatter blant annet jernbanetekniske arbeider ved Moss stasjon og gravearbeider langs jernbanen ved Verket.