Arbeidshelg på Kongsvingerbanen og i Drammen

Helgen 26-27. oktober gjøres det arbeid i regi av Bane NOR på Kongsvingerbanen og strekningene fra Asker til Holmestrand og Mjøndalen. Dette innebærer travle økter med både vedlikehold, fornyelse og utbyggingsprosjekter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Under arbeidene på Drammensbruene skal det brukes en skinnegående kran av denne typen, en såkalt Kirow-kran. Dette bildet er fra arbeider på Hokksund stasjon for ett år siden. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl)

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens strekningene er stengt.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Drammenbanen/Vestfoldbanen/Sørlandsbanen

Strekningen mellom Asker og Holmestrand/Mjøndalen er stengt fra natt til lørdag 26. oktober ca. klokken 04.05 fram til mandag 28. oktober ca. klokken 03.15. Togene går som normalt fra og med mandag morgen.

I denne perioden skal det gjøres arbeider knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Drammen–Kobbervikdalen. Blant annet skal det settes opp støyskjerm langs Vestfoldbanen mellom Nybyen og anleggsområdet ved Smithestrøm gård. På dagtid blir det også spunting (pressing av stålvegger ned i grunnen) ved to groper hvor det skal presses rør under sporet.

Videre utnyttes stengingsperioden til å gjøre andre jobber som er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

På den ene jernbanebrua over Strømsøløpet skal det byttes en glideskjøt. Her vil en stor, skinnegående kran være i arbeid. Inne på Drammen stasjon skal det utbedres flere punkter med dårlige masser i sporet. Det blir også gjort vedlikehold og utskifting av komponenter i sporveksler på stasjonen. I tillegg gjøres annet vedlikehold, samt rutinekontroller av spor, ledning og signalanlegg.

I Lieråsen tunnel under skal det være flere befaringer, utføres ulike kontroller og tunnelen skal scannes. Dette inngår i planlegging og forberedelser til påskens stengning av Lieråsen, da de omfattende rehabiliteringsarbeidene fortsetter.

Kongsvingerbanen

Denne banen stenges mellom Lillestrøm og Kongsvinger fra lørdag 26. oktober ca. klokken 04.50 fram til søndag 27. oktober ca. klokken 16.10.

Mens banen er stengt fortsetter byggingen av helt nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen. Dette store prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

Samtidig fortsetter også arbeidet med å oppgradere stasjonsområdet på Sørumsand, som er planlagt ferdig i desember.

Ved Disenå skal den gamle jernbanebrua fra 1800-tallet byttes ut, og det gjøres forberedende arbeider før den nye brua som består av prefabrikerte elementer, skal heises på plass i november. Det pågår også omfattende renovering av Fetsund bru.

Mange økter
Arbeidene med nytt anlegg for togenes kjørestrøm innebærer at det i hele høst er buss for tog mandag–fredag mellom klokken 08:10 og 14:00 på strekningen Lillestrøm–Kongsvinger. Videre utover høsten er det i tillegg togfrie perioder følgende helger:

16–19. november
23–24. november
30. november–1. desember

Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidene. Jobbene som gjøres i disse vinduene er nødvendige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet på Kongsvingerbanen i årene som kommer.