Stor interesse for Bane NORs leverandørdag

For første gang har Bane NOR gjennomført en felles leverandørdag på tvers av de ulike divisjonene. Med nesten 300 representanter for leverandører tilstede, fikk Bane NORs tre største divisjoner god anledning til å presentere sine spesifikke jernbanetekniske behov for leverandørene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Thomas Nævestad, Bane NOR

Målet med en felles leverandørdag er å systematisere og forenkle leverandørdialogen, samle relevante leverandører og formidle Bane NORs samlede jernbanetekniske behov, både per divisjon og på et overordnet plan.

Konserndirektørene Torild Lid Uribarri, Vibeke Aarnes og Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR innledet i felleskap om punktlighet, sikkerhet, digitalisering samt jernbanens samfunnsnytte og miljøfortrinn. Ikke minst la de vekt på hvor viktig det er å jobbe for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Presentasjonene og dialogen for øvrig foregikk deretter på de ulike prosjektstasjonene.

– Vi har denne gangen lagt til rette for mer målrettet dialog ved at de ulike prosjektene har hatt sine presentasjoner på egne stands. Dette har gitt god anledning til å vise at vi tilbyr leverandørene i jernbaneteknikkmarkedet spennende og utfordrende muligheter, sier konserndirektør for infrastruktur, Vibeke Aarnes i Bane NOR.

Ny konferanseapp

Leverandørene ble invitert til å benytte vår spesialtilpassede konferanseapp for leverandørdagen. Her kunne de finne praktisk informasjon, navigere mellom presentasjonene og komme i kontakt med hverandre. Flere deltakere sa også at de hadde benyttet appen til å planlegge både hvordan de skulle disponere dagen og hvordan de skulle komme i kontakt med andre deltakere.

Trond Økland i TE (f.v.), Ole Andreas Nedberg fra Ensto Nor AS og Per Christian Olving i TE Energy Energy var godt fornøyde med tilpasningen til én leverandørdag og bruk av konferanseapp. (Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR)

Trond Økland fra TE (Tyco Electronics Norge) forteller at førsteinntrykket av konferansen er veldig bra. Han har deltatt på leverandørdager tidligere og setter pris på endringene i gjennomføringen av dagen.

– Det er fint med direktekontakt med dem som er ansvarlig for prosjektene, for da kan vi klarere ut tekniske spørsmål og få flere detaljer. Vi kommer dypere inn i materien, sier han.

Økland var der med kollegaer, som alle har satt pris på mulighetene de har fått ved å benytte konferanseappen som ble tilbudt alle deltakerne.

Møtested for jernbaneleverandører

Markedsituasjonen tilsier at det er stort behov for at leverandører innen jernbaneteknikk finner samarbeidspartnere. Hensikten har derfor også vært å legge til rette for at etablerte og nye leverandører knytter kontakt seg imellom. Det var stort spenn i størrelse og bakgrunn blant leverandørene.

– Vi setter stor pris på at det er så mange leverandører som er interessert i de ulike prosjektene våre, alt fra megaprosjekter til mindre fornyelsestiltak. Vi håper at dette vil resultere i at leverandørene leverer gode tilbud på våre kommende kontrakter, slik at vi oppnår god konkurranse, sier Stine Ilebrekke Undrum, fungerende konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

Totalt var det nær 300 leverandører innom leverandørdagen. De kom fra 13 forskjellige land og representerte 168 forskjellige selskaper. Alle presentasjonene er lagt ut på Bane NORs nettsider