2019

 • Arbeidshelg på Bergensbanen og Kongsvingerbanen

  I regi av Bane NOR blir det hektiske arbeidsøkter på Bergensbanen og Kongsvingerbanen helga 5-6. oktober. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse og vedlikehold av banene.

 • Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

  Bane NOR oversendte 1. september vårt svar på oppdraget fra Jernbanedirektoratets arbeid med Nasjonal transportplan basert på Oppdrag 1 («Mer for pengene»), fra Samferdselsdepartementet.

 • 15.000 volt dreper

  YouTuberne Herman Dahl (17) og Lena Redmo (17) bidrar i ny holdningskampanje om strømfaren på jernbanen.

  15000 volt dreper
 • Ett skritt nærmere en mer effektiv Vestfoldbane

  Torsdag 26. september tildelte Bane NOR to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg.

 • Feilen på Skøyen er funnet

  Signalfeilen som har skapt problemer på Skøyen stasjon de siste dagene, er nå funnet og rettet. Det vil fortsatt bli noen innstilte tog fredag, men fra lørdag forventes trafikken å gå som normalt på strekningen.

 • Banen åpnet etter avsporingen ved Bryn stasjon

  Fra og med lørdag 28. september går togtrafikken som normalt på Hovedbanen gjennom Bryn stasjon i Oslo etter at et godslokomotiv sporet av onsdag formiddag.

 • Stor arbeidshelg på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen

  Hele Gjøvikbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen stenges for arbeider helga 28-29. september. Det skal gjøres en rekke viktige jobber for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

 • Storfornøyd med steinalder-funnene

  – Dette er en eksepsjonelt godt datert bosetting fra en lite kjent periode, oppsummerer Gaute Reitan, som har vært leder for de arkeologiske utgravingene i Vestfold knyttet til bygging av nye dobbeltspor.

 • To mil med viktig storrengjøring

  En rengjort og stabil ballastpukk har mye å si for sikker og pålitelig togframføring. Dette er bokstavelig talt grunnlaget for bedre komfort, mindre støy og redusert slitasje på materiellet.

 • Besøk oss på messen Transport og Logistikk 2019

  Fra 26. til 28. september samles store deler av Norges transport- og logistikknæring på Lillestrøm til tre dager med fag, kunnskap og nyheter. Bane NOR vil naturligvis være på plass!