2019

 • Nå starter kompetanseløftet som kreves for nytt signalanlegg

  Torsdag 31. oktober åpnet Bane NOR sitt nye test- og kompetansesenter for digitaliseringen av jernbanen. Over 5 000 ansatte i hele jernbanesektoren skal nå tilbake på skolebenken.

 • Største satsing på Gjøvikbanen siden 1963

  I 2022 blir det mulig med timesavganger i grunnrute til og fra Gjøvik. Det vil innebære en dobling av frekvensen. For å oppnå det gjøres det nå store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

  Øystein Gullaksen, daglig leder Vy Gjøvikbanen, Lars Berge, områdedirektør øst, Jon Georg Dale utenfor Gjøvik stasjon. Foto: Thor Erik Skarpen
 • Nå åpner Campus Nyland

  Torsdag 31. oktober åpner vi Campus Nyland – jernbanesektorens nye testlab og kompetansesenter for innføringen av det nye digitale signalsystemet ERTMS.

 • Fra bru til undergang på fem døgn

  En ny undergang av betong ble skjøvet på plass under Brevikbanen i Porsgrunn og erstatter en 102 år gammel bru. Nå slipper godstogene å kjøre sakte på strekningen.

 • Bergensbanen får nytt tak mot snøen

  For tredje år på rad vert gamle trebygg på høgfjellet bytta ut med moderne bygg i stål. Snøoverbygga gjer at Bergensbanen kan frakte passasjerar og gods trygt over fjellet heile vinteren.

 • To nye kontrakter er tildelt på Vestfoldbanen

  Bane NOR har tildelt to nye kontrakter knyttet til InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen. Kontraktene har en samlet verdi på 2.620 MNOK, som er i tråd med Bane NORs estimater.

 • På vei mot flere tog og mer gods i Bergen

  Bane NOR har inngått kontrakt med COWI om å detaljprosjektere nytt dobbeltspor på delstrekningen Bergen-Fløen og godsterminalen på Nygårdstangen. Stikkord for utbyggingen er kvartersruter på strekningen Arna–Bergen og 50 prosent økning i godskapasiteten.

 • Arbeidshelg på Kongsvingerbanen og i Drammen

  Helgen 26-27. oktober gjøres det arbeid i regi av Bane NOR på Kongsvingerbanen og strekningene fra Asker til Holmestrand og Mjøndalen. Dette innebærer travle økter med både vedlikehold, fornyelse og utbyggingsprosjekter.

 • Frokostseminar om bærekraft og lønnsomhet

  Fredag 25. oktober inviterer Bane NOR, IKT-Norge og Bouvet til frokostseminar hvor vi skal diskutere problemstillingen: Hvordan kan vi kombinere bærekraft og lønnsomhet?

 • Bane NOR blir tilrettelegger av 'buss for tog'

  Fra og med ruteendring i desember 2019 overtar Bane NOR ansvaret for å tilrettelegge for håndtering av trafikkavvik på jernbanen.