2019

 • En planovergang mindre gjør Vestfoldbanen sikrere

  Nylig stengte Bane NOR en usikret planovergang i Sandefjord. Dette øker sikkerheten på jernbanen, og naboene slipper tuting fra togene.

 • Tilfredsheten hos togkundene synker

  I Vy sin siste kundeundersøkelse viser tallene en kraftig nedgang i tilfredsheten hos de reisende. Mye av fallet skyldes dårlig punktlighet, noe vi i Bane NOR må ta en stor del av ansvaret for. 

 • Nye Nygårdstangen gir mer gods på bane

  Bane NOR har startet samtalene med godsaktørene om planene for ombygging av Nygårdstangen godsterminal i Bergen. Planene kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler.

 • Verdien av et kryssingsspor

  Fredag 15. november er det offisiell åpning av det nybygde kryssingssporet på Kvam på Dovrebanen. I denne kronikken forteller konserndirektør Vibeke Aarnes i infrastruktrdivisjonen hvorfor Bane NOR har brukt nesten 200 millioner på dette prosjektet.

 • Merkevarebygging for kundens behov

  Det er hensynet til kundene og samfunnsoppdraget ligger til grunn for Bane NORs design- og merkevarebygging. I avtalene som er inngått med byrået Creuna er eksempelvis utvikling av reiseinformasjon på stasjonene en viktig del av jobben som skal gjøres.

 • Bergen stasjon er åpnet for gods- og persontog

  Lørdag ettermiddag kunne også godstogene gå som normalt til og fra Bergen stasjon. Ingen personer ble skadet i avsporingen utenfor Ulriken tunnel torsdag, men sporet og signalanlegget fikk omfattende skader. Persontrafikken kom i gang fredag morgen.

 • Bane NOR er «årets klatrer» blant IT-arbeidsgivere

  I en undersøkelse blant unge profesjonelle i regi av selskapet Universum, er Bane NOR den virksomheten som klatrer raskest på listen over attraktive arbeidsgivere i IT-sektoren.

 • Stor jernbaneteknisk kontrakt signert på Vestfoldbanen

  Bane NOR har signert kontrakt for jernbanetekniske arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, med Arbeidsfellesskapet NRC Anlegg AS og NRC Bane AS.

 • Bane NOR og Veidekke har signert kontrakt for kulvert og løsmassetunnel

  Bane NOR har i dag signert kontrakt med Veidekke om bygging av kulvert og løsmassetunnel i InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Løsningen ble valgt etter tidlig involvering av tilbyderne, med omfattende dialog.

 • Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

  Bane NOR og JV Skanska Strabag er i mål med sluttoppgjøret i kontrakten på nye Ulriken tunnel i Bergen. Kontrakten omfattet grunn-, betong- og bergarbeider, herunder tunnelboring.