2019

 • Partnerskap for mer miljøvennlige metoder

  Viktig arbeid med skredsikring, grunnforsterking og tiltak mot kvikkleire kan innebære miljø- og klimautfordringer. Nå jakter Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg på smartere og mer klimavennlige løsninger.

 • Bruker 60 millioner på sikkerhet, ikke praktbygg

  Bane NOR skal bygge nytt spor til det nye brann- og redningstoget på Oslo S. Plasseringen er valgt fordi toget raskt skal komme seg av gårde i en krisesituasjon, spesielt med tanke på sikkerheten til togpassasjerene ved en tunnelbrann. Prislappen på taket er 800.000 kroner.

 • Bane NORs julekalender 2019

  Åpne dagens luke i Bane NORs julekalender, svar på spørsmål og bli med i trekningen av premier.

 • Vi har en viktig rolle i det grønne skiftet

  Jernbanen blir sett på som det mest effektive, sikre og miljøvennlige alternativet for transport av mange mennesker. Det viser ferske tall fra Kantars klimabarometer 2019.

 • Julekalender 2019
 • Anbefaler vest gjennom Hamar

  Bane NOR anbefaler nytt dobbeltspor i vest med kulvert gjennom Hamarbukta som en del av den pågående InterCity-utbyggingen i Innlandet. Øst med stasjon ved Vikingskipet, frarådes.

 • Stor interesse for Bane NORs leverandørdag

  For første gang har Bane NOR gjennomført en felles leverandørdag på tvers av de ulike divisjonene. Med nesten 300 representanter for leverandører tilstede, fikk Bane NORs tre største divisjoner god anledning til å presentere sine spesifikke jernbanetekniske behov for leverandørene.

 • Slik forbereder vi oss til vinter og snø

  Når snøen snart legger seg rundt om i landet, skal vi gjøre det vi kan for å hindre at snøvær skaper problemer for de reisende. I landets mest trafikkerte område i Oslo og på det sentrale Østlandet er personell og maskiner klare til innsats.

 • Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

  Nygårdstangen godsterminal står foran en nødvendig ombygging. Det kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler til og fra Bergen sentrum.

 • Vant pris for beste jernbanerelaterte masteroppgave

  Nylig kunne Dan Sergei Sukuvara ta meg seg prisen for beste jernbanerelaterte masteroppgave hjem. I arbeidet med oppgaven fikk han god hjelp av mange i Bane NOR.