2019

  • Kontraktsignering for Ler kryssingsspor

    Mandag 7. januar inngikk Bane NOR kontrakt med Baneservice AS om prosjektet på Ler stasjon.

  • NÅ-appen oppgradert med nye funksjoner

    Nå er det mulig å se reiseruten og hvor toget befinner seg i sanntid. Appen viser også hvor mange togsett og vogner det er på den aktuelle avgangen samt hvilke tjenester som finnes i hver vogn.

  • Færre tamreinpåkjørsler i 2018

    Antall drepte tamrein etter togpåkjørsler gikk ned fra 612 i 2017 til 398 i 2018. – Den gledelige nedgangen skyldes både naturlige variasjoner og at tiltak for å hindre påkjørsler virker bedre enn før, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.