Vestfoldbanen stenges mellom Drammen/Sandefjord og Skien fra 7. august til 24. september

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien fra tirsdag 7. august til søndag 16. september, og mellom Drammen og Skien fra søndag 16. september til mandag 24. september.

Mandag 24. september åpner 22,5 km med nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn blir redusert med over 20 minutter. Foto:  Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Årsaken er at nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn skal kobles inn på jernbanenettet og tas til bruk fra 24. september 2018. Fra 16. september til 24. september skal det i tillegg utføres arbeider med kontaktledningsanlegget i Holmestrand, derfor blir det helt stengt mellom Drammen og Skien i denne perioden. 

Bane NOR har bygd 22,5 km med nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. Det nye sporet vil bidra til at de reisende på strekningen får et nytt og sterkt forbedret togtilbud. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn reduseres med over 20 minutter, og det blir slutt på å bytte fra tog til buss mellom Larvik og Skien, slik de reisende må på nær halvparten av avgangene i dag.

Som følge av Bane NORs arbeider stenger Vestfoldbanen for togtrafikk mellom Sandefjord og Skien fra tirsdag 7. august til søndag 16. september, og mellom Drammen og Skien fra søndag 16. september til mandag 24. september. NSB setter opp alternativ transport.  Sjekk også reiseplanleggeren på nsb.no og nsbs app.

Den nye banen bidrar både til å knytte Vestfold og Grenland tettere sammen, og til å redusere avstand og reisetid mellom Grenland og Oslo. Totalkostnaden for prosjektet er 7,4 mrd. og utbyggingen er gjennomført i samsvar med planlagt fremdrift og kostnad.

Vi gleder oss til å åpne en ny og moderne bane 24. september 2018.