Selvkjørende robotdrone smører sporveksler

Dronene er her, og de smører sporveksler på egen hånd! Bane NOR er først i verden med å ta i bruk droneteknologi på dette området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Selvkjørende drone smører sporveksel stødig i 10 sekundmeters vind. (Foto: Harry Korslund)

Prosjektleder for arbeidet er Jørgen Torgersen i enheten for smart vedlikehold i Bane NORs Digitalisering- og teknologidivisjon.

- Droner har en tid vært brukt til overvåkingsoppdrag på jernbanen, men vi så etter hvert at denne teknologien kan brukes til mye mer. I løpet av et par måneder har vi nå utviklet et system hvor en selvkjørende (autonom) drone smører sporveksler på egen hånd, etter å ha fått programmert en kjørerute ved hjelp av kartkoordinater, sier Torgersen. 

- Vi vet at det ofte er feil i forbindelse med sporveksler som forsinker eller stopper toget. Derfor er slik sikker og effektiv smøring av vekslene viktig for å opprettholde og øke togenes punktlighet. Ellers ser vi for oss at droner vil bli brukt på flere områder framover. Et eksempel er inspeksjon over tog og kontaktledning, det vil si termografering og vanlig bilder. Dette kan droner gjøre uten å forstyrre togtrafikken, framholder han.

- I følge Nordic Unmanned, en av våre leverandører av dronetjenster, er Bane NOR med dette verdensledende på hvordan droner kan benyttes til sikkert og effektivt vedlikehold på jernbanen, forteller Jørgen Torgersen.

Sikkert og effektivt

Konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR er stolt over at foretaket nå utvikler droneteknologi for enkelt vedlikehold av jernbanen: - Vi er i en meget tidlig fase og må jobbe mer med utvikling før vi har en robust løsning. Likevel er det interessant at vi i dette ser en verdensledende bruk av ny teknologi, sier han.

- Bruk av droner til enkelt vedlikehold har flere fordeler. Det gir høyere sikkerhet for våre mannskaper, ved at en drone gjør vedlikeholdsoppgaver som i dag gjøres av våre ansatte. Vi har normalt et høyt sikkerhetsnivå når mannskaper utfører vedlikehold i jernbanesporet, men ulykker har forekommet. En drone kan erstattes, det kan ikke mennesker.

- Videre er dette rimelig og effektiv ressursbruk. Det er stor økning i persontrafikken på jernbanen, og vi har flust med andre viktige vedlikeholdsoppgaver som må utføres av våre ansatte, framholder Kjenne.

Smøredronen i lufta. (Foto: Bård Bjerkaker)