Mesta skal sette opp snøoverbygg

Bergensbanen og Flåmsbana får nye snøoverbygg på til sammen 250 meter i år. Mesta vant kontrakten i konkurranse med fem andre leverandører.

I 2017 satte Mesta opp dette bygget i Tjoadalen, som ligger i Ulvik herad. Årets bygg kommer litt lenger vest på den veiløse delen av Bergensbanen. Foto: Ingunn Halvorsen

I 2017 bygde Bane NOR 120 meter nytt snøoverbygg på høyfjellet. I år blir lengden doblet, og like før påske signerte selskapet kontrakt med Mesta. Kontrakten er på rundt 55 millioner kroner og gjelder for ett år, med opsjon på inntil tre nye år.

- Vi opplevde god interesse for prosjektet, og konkurransen var hard. Pris var selvsagt viktig, men vi så også på hvordan entreprenørene hadde forstått oppdraget. Dette er et krevende område, og vi har knapp tid siden sesongen i høyfjellet er kort, sier prosjektleder Karl Morten Undal i Bane NOR.

Rett før påske signerte Bane NOR og Mesta kontrakten om nye snøoverbygg på høyfjellet. Bak f.v. anleggsleder Jan Magne Vigdal (Mesta), prosjektleder Karl Morten Undal (Bane NOR), anleggsleder Martin Bidne Borlaug (Mesta). Foran f.v. prosjektsjef Bjørn Erik Holmesland (Bane NOR) og direktør Kjell A. Næss (Mesta). Foto: Ingunn Halvorsen

Fra tre til stål

Mestas oppdrag består i å rive gamle trebygg og sette opp nye i stål. Baneservice fikk kontrakten på å sette ned betongfundamenter.

Det nye bygget på Bergensbanen blir 180 meter langt og kommer like vest for Hallingskeid, i forlengelsen av bygget som ble satt opp i 2017. Flåmsbana får et 65 meter langt bygg på Leitet ved Myrdal.

- De siste årene har vi utviklet en standardmodell for snøoverbygg i stål. Vi bruker erfaringene til å bygge mer effektivt og dermed senke kostnadene per meter, forteller Undal.

Holder banen åpen

- Dette er en stor kontrakt for oss, og en utfordrende jobb siden stedet ikke har veiforbindelse, sier direktør Kjell A. Næss i Mesta Spesial produksjon.

Ferdig bygg høsten 2017. Foto: Atle Underdal Borlaug, Mesta

Til sammen har Bane NOR 11 kilometer snøoverbygg på Bergensbanen og 1 kilometer på Flåmsbana. Disse bidrar til å holde banen over høyfjellet åpen gjennom vinteren, slik at passasjerer og gods kommer trygt frem uten forsinkelser.