Bedre oversikt for de reisende på Østfoldbanen

Bane NOR har nylig innført sektormerking på alle stasjoner på strekningen Nordstrand – Kambo.

Hva er sektormerking?

Skilt og merking på plattformen hjelper de reisende til å plassere seg riktig ved behov for fasiliteter som komfortvogn, stillevogn, vogn for rullestolbrukere, barnevogn eller når man reiser med mye bagasje.

Informasjonsskjermene forteller de reisende hvor toget stopper i forhold til sektorene merket på plattformen, noe som bidrar til raskere påstigning.

Visuelt fremstilles sektormerking i form av bokstavene fra A til H på plattformen. På de fleste stasjoner finnes de også skilter for de samme bokstavene.

Hva er ESO – Effektive stasjonsopphold?

Sektormerking er ett av tre elementer som inngår i ESO - Effektive stasjonsopphold. De to andre elementene er:

  • Skjermvisning av togets sammensetting og hvor hver vogn stopper i forhold til sektormerking.
  • Skilter som viser lokfører hvor toget må stoppe for at vognene skal være i samsvar med sektormerking på stasjonen.

Hvorfor ESO?

Bane NOR ønsker å forbedre reiseopplevelsen ved å gi relevant informasjon om togene og hvor hver vogn stopper på plattformen. På den måten kan man finne frem riktig vogn før toget stopper på stasjonen. Dette er særlig nyttig når man reiser med barnevogn, rullestol, mye bagasje, sykkel og lignende som krever en tilpasset vogn.