Alnabru er klar for snøen

I år er vinterberedskapen på Alnabru godsterminal mer robust enn den har vært på lenge. Det er gode nyheter for godstogenes punktlighet.

KLARE FOR VINTEREN. I midten av november ble det gjennomført kurs for kjøring av disse to brøytemaskinene. SKD220/214 er lokomotivet til høyre i bildet, og skal i vinter være stasjonert på Alnabru. Bildet er tatt i Hokksund. Foto: Bane NOR/Amund Rasten

Arbeidet med å forberede Alnabru for vinteren startet allerede etter sommerferien. Listen av tiltak var lang, og et av høydepunktene er et skiftelokomotiv påmontert et brøyteskjær som skal fjerne snøen fra sporet i raskt tempo. Den skal kunne brukes i Oslo og andre nærliggende strekninger.

– Det er ingen revolusjonerende arbeidsmaskin, men den har faktisk vekket stor begeistring blant kollegaene på Alnabru. Vi har tidligere hatt en tilsvarende maskin, og vi vet at den er meget effektiv, forteller Yngve Ottesen, faggruppeleder på Alnabru. 

Snømøter og faste brøytetider

For at brøytemaskinen skal kunne fjerne snø fra sporet med sine kraftige brøyteskjær, må linjen stenges for andre godstog og arbeidsmaskiner. Dette gjøres via en bestilling som sendes til trafikkstyrerne på Alnabru (en såkalt «disponering»). På travle dager kan klargjøringen av sporet ta lenger tid enn ønsket.

I år ligger en fast bestilling allerede klar i FIDO, Bane NORs system for distribusjon av informasjon om togframføring, togbevegelser (skifting) og arbeid i spor. Ved behov for brøyting vil trafikkstyrerne ta i bruk denne bestillingen, fremfor å måtte be om en ny.

– Dette er noe som både Bane NOR og togselskapene jobbet med i høst. Det vil gi oss bedre oversikt over hvor materiellet er parkert og hvor det skal flyttes til ved brøyting, sier trafikkstyrer Øystein Haugli.

Det skal være faste brøytetider på deler av terminalen i tidsrommet fra klokka 10 til 13. – I denne perioden er det minst togtrafikk inne på Alnabru, og vi får gjort brøytearbeidet i sporene mye raskere. Samtidig har togselskapene selv tatt initiativ til å fjerne materiell som ikke lenger er bruk. Det vil gi oss et større spillerom, sier Haugli.

– Planen for vinterberedskap fremstår i år mer robust. Nøkkelen har vært, og er, kommunikasjon og koordinering som skal gi bedre forutsetninger for gjennomføring og oppfølgning, sier Thomas Kristiansen, koordinator for vinterberedskapen på Alnabru.

I vinter skal Bane NOR videreføre «snømøtene», de daglige morgenmøtene der alle aktører på Alnabru samler seg for å planlegge hvordan de skal løse dagens utfordringer når vinteren byr på store snømengder.
BEDRE RUSTET. Kulde og snø legger stort press på jernbaneanlegget. Godsterminalen Alnabru er nå bedre rustet til å møte de kalde måneder som kommer. Foto: Bane NOR/Øystein Grue

Sporveksler på stell

De aller fleste sporveksler og drivmaskiner på Alnabru fikk en grundig sjekk i løpet av høsten. Tilstandskontrollen ga anledning til å sjekke flere komponenter og sikre at de er klare for å møte kulde og snø.

Hyppig kosting og spyling av planoverganger

Bane NOR har også satt av ressurser til to runder med kosting og spyling av planovergangene hver uke. Oppsamling av salt i sporet er én av årsakene til «belegg» i togveien – tilstanden der signalanlegget viser at sporet er opptatt. Preventiv fjerning av salt på planoverganger vil redusere antall «signalfeil» av denne typen.

Utvidet bruk av avisingsanlegg

Anlegget for spyling av bremseanlegg og understell på vognene skal få svinge seg i vinter. Godsoperatør CargoNet har bestemt seg for å bruke anlegget i større grad. Det betyr at flere vogner skal få behandling før de forlater terminalen. Det vil forebygge tekniske feil som medfører forsinkelser i leveransen.

Mantena dobler bemanningen

Leverandør av vedlikeholdstjenester Mantena skal i vinter sette inn to skift i døgnet på eget verkstedet på Alnabru. Det betyr en økning i tilgangen på uvurderlig teknisk assistanse og akuttreparasjoner av togmateriell gjennom hele vinteren.

Generell rydding

Flere ordentlige ryddesjauer ble gjennomført på Alnabru i løpet av høsten. Alt ubrukt og gammelt materiell er blitt fjernet, blant annet gamle sviller og skinner. Nå fremstår tomta mer oversiktlig enn den gjorde ved inngangen av vinteren 2017/2018.

– Nå gjenstår å se hva vinteren har å by på av utfordringer. Samtlige aktører på Alnabru har gjort en solid innsats for at vi skal være bedre rustet til å takle de kalde måneder som kommer. Det gir oss grunn til å forvente bedre punktlighet på Alnabru fremover, sier Thomas Kristiansen, koordinator for vinterberedskapen på Alnabru.