2018

 • Siste sjanse til å søke som trainee

  Nåløyet til Bane NORs traineeprogram er trangt, men for dem som kommer igjennom venter en variert og spennende arbeidsdag. Torsdag 11. oktober er siste sjanse for å søke årets opptak.

 • - Et godt jernbanebudsjett

  Regjeringen foreslår totalt 26,4 milliarder kroner til jernbaneformål i forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er en økning på 12,4 prosent sammenlignet med vedtatt budsjett i 2018.

 • Nøtterøykorridoren skal ikke utredes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avklart at Bane NOR skal utrede to korridorer på strekningen Tønsberg-Stokke: Vear- og Jarlsbergkorridoren.

 • Forebygger påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen

  Påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen er utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs egne mannskaper er slike påkjørsler svært krevende. Bane NOR jobber derfor aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet med særskilte rutiner og nye reingjerder.

 • NRC bygger Sørumsand stasjon

  Bane NOR har signert kontrakt med NRC Rail for oppgradering av Sørumsand stasjon.

 • Arbeidsøkter på Oslo S, Kongsvinger- og Vestfoldbanen

  Helga 6-7. oktober stenges Kongsvingerbanen og Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Skien for viktige arbeider. Dessuten blir det en ti timers vedlikeholdsøkt på Oslo S lørdag kveld og natt til søndag.

 • Vi feirer Randsfjordbanen

  Fredag 12. oktober er det 150 år siden Randsfjordbanen mellom Drammen og Randsfjorden ble høytidelig åpnet. Vi markerer dagen på Hønefoss stasjon.

 • Utsettelse av revidert reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

  Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skulle etter planen overlevere revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. oktober. Prosjektet trenger mer tid til å behandle alle høringsuttalelsene, og overleveringen er derfor utsatt.

 • Randsfjordbanen fyller 150 år

  Banen som opna den 12. oktober 1868, knyta Ringerike og Hadeland til Drammen. Jernbanen «rivaliserede i Hurtighed med Fuglen» og opna ei ny verd for både næringsliv og reiselystne folk.

 • Nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn offisielt åpnet

  Fredag 28. september var det offisiell åpning av den nye jernbanen som gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn.