2018

  • Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

    Gjennom hele 2017 er det gjort omfattende sporvedlikehold på alle banestrekninger. Skinnesliping utgjør en viktig del av dette arbeidet, og like før jul avsluttet Baneservice sesongen på Gjøvikbanen i tospann med Speno International SA.

  • Sparer penger med grønne miljøtiltak

    På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.