2018

 • Jernbanedriften konkurranseutsettes i ti områder

  Mer jernbane for pengene er målet når Bane NOR deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

 • Bråtebæk blir direktør i Spordrift AS

  Styret for Spordrift AS har ansatt Henning Bråtebæk (51) som administrerende direktør i selskapet.

 • Bane NOR Eiendom selger nyoppført kontorbygg

  Bane NOR Eiendom selger sitt snart innflyttingsklare kontorbygg i Schweigaards gate 33 (S33). Kjøper er DNB Markets som handler på vegne av en gruppe investorer.

 • Dei vaktar Bergensbanen over fjellet

  Olav Hande, Olav Selje og Bjørn Løne har til saman 120 års fartstid på jernbanen. Som snøkoordinatorar på Finse har dei ein jobb å gjere for å halde Bergensbanen open.

 • Oteråga kryssingsspor og stasjon åpnet

  Torsdag 13. desember klippet statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet snoren for Oteråga kryssingsspor og stasjon på Nordlandsbanen to mil fra Bodø.

 • Ny omformer får fart på togene

  Torsdag 13. desember ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet med lussekatter, kaffe og snorklipping. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.

 • Anbefaler stasjon i Larviks indre havn

  På strekningen mellom Sandefjord og Larvik anbefaler Bane NOR videre planlegging av dobbeltspor i Stålaker øst-korridoren og stasjon i Indre havn.

 • Styrker beredskapen ved snøfall

  Gjennom hele sommeren har Bane NOR vært opptatt av snøen som falt i fjor. Viktige lærdommer fra snøvinteren 2017/18 er brukt for å styrke vinterberedskapen, som er trappet opp over hele landet.

 • Alnabru er klar for snøen

  I år er vinterberedskapen på Alnabru godsterminal mer robust enn den har vært på lenge. Det er gode nyheter for godstogenes punktlighet.

 • Bedre oversikt for de reisende på Østfoldbanen

  Bane NOR har nylig innført sektormerking på alle stasjoner på strekningen Nordstrand – Kambo.