Travel arbeidshelg på flere banestrekninger

Helgen 14.-15. oktober blir det en omfattende arbeidsøkt med utbygging, modernisering og vedlikehold på Østfoldbanen og Sørlandsbanen. De planlagte arbeidene medfører redusert togtilbud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra arbeid nord for Ski. Kilde Bane NOR

Arbeidet utføres i tidsrommet fra lørdag 14. oktober kl. 02:00 til søndag 15. oktober kl. 14:00 og omfatter Vestre linje fra Oslo S til Kornsjø og Østre linje fra Ski til Sarpsborg. I tillegg fortsetter arbeidet med nytt strømforsyningsanlegg på Sørlandsbanen mellom Egersund og Moi. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Under finner du nærmere informasjon om arbeidet som skal gjøres mens banen er stengt.

Oslo S-Ski
På strekningen fra Oslo S til Ekebergåsen, samt ved Sydhavna, pågår omfattende anleggsarbeider knyttet til byggingen av Follobanen. Denne helga jobbes det i området ved Loenga og mellom Nordenga bro og Bispegata. På Loenga blir det arbeid med grunnforsterkning og jernbaneteknisk arbeid som pakking av spor, kontaktledningsarbeid og signal. Mellom Nordenga bro og Bispegata blir det utført grunnarbeid.
Mellom Bekkelaget og Kolbotn gjennomføres periodiske kontroller av sporveksler på strekningen, og ved Ljan foretas utbedring av varmeanlegg i sporveksler samt opprydding etter tidligere anleggsarbeid.

Ved Sydhavna skal nye ventilasjonstårn til Ekeberghallene ferdigstilles og i tillegg skal det bores i fjellet under Mosseveien for å installere stålforsterkning.

På Ski stasjon, samt strekningen fra Langhus til Endsjø gård, skal det utføres jernbaneteknisk arbeid. Ved tunnelmunningen, like sør for Roås gård, blir det sprengningsarbeid. Det kan også bli noe spunting og grunnarbeid i dette området.

Østre linje
Den største enkeltjobben på Østre linje foregår på Bliksland ved Tomter. Der skal Statens Vegvesen i løpet av helga løfte på plass den nye brua for FV209 over jernbanen. Bane NOR benytter samtidig anledningen til å gjennomføre en rekke befaringer samt periodiske kontroller av sporene på strekningen mellom Ski og Sarpsborg.

Delstrekningen Ås - Moss
Mellom Ås og Vestby vil det i løpet av helgen foregå sikringshogst. Tiltaket er viktig blant annet for å hindre at trær forårsaker skader på kontaktledningen som forsyner togene med kjørestrøm. Ved Vestby, Kambo og Sandbukta vil det i tillegg foregå utbedring av anlegg for sporvekselvarme. I Stavengåsen tunnel fortsetter arbeidet med montering av nødlys og strålekabler.

Delstrekningen Moss – Kornsjø
Sør for Moss vil det foregå omfattende arbeider knyttet til pakking (stabilisering) av sporet. Følgende delstrekninger er berørt:

  • Moss-Rygge
  • Onsøy-Fredrikstad
  • Fredrikstad-Lisleby
  • Lisleby-Rolvsøy
  • Rolvsøy-Sandesund
  • Sandesund-Sarpsborg
  • Sarpsborg-Skjeberg
  • Berg-Halden
  • Halden-Aspedammen

Ved Lisleby vil det i tillegg foregå arbeider på planovergangen ved stasjonen. Det er også tilfellet ved Tistedal stasjon. Ved Rolvsøy og Berg går arbeidshelgen med til å utbedre anleggene som sørger for varme i sporvekslene ved stasjonene.

Sørlandsbanen
I august startet arbeidet med nytt strømforsyningsanlegg mellom Egersund og Moi. Arbeidet vil pågå fram til lørdag 09. desember og i denne perioden vil strekningen stenges for trafikk, mandag-torsdag mellom kl. 12:05-16:45, og lørdag-søndag. NSB setter opp alternativ transport.