Tømmertog sperret Grorud stasjon

Lørdag kveld ved 23:30-tiden mistet et tømmertog fra Cargo Net deler av lasten ved Grorud stasjon. Rundt 45 tømmerstokker lå spredt mellom spor en til tre.

Det var ingen personskader. Det ble stengt for togtrafikk mellom Bryn og Lørenskog. Søndag kveld klokken 19:15 åpner strekningen for trafikk og togene kan igjen kjøre som normalt.på Hovedbanen. 

– Det ble først meldt om en avsporing, men etter at vi fikk oversikt over skadestedet så vi at det ikke er en avsporing. Hva som har forårsaket at tømmertoget har mistet deler av lasten undersøker nå både Bane NOR og Statens Havarikommisjon for transport nærmere, sier banesjef i Oslo, Guttorm Moss.

Statens havarikommisjon for transport og Bane NORs interne uhellskommisjon har i løpet av natten gjort sine undersøkelser på skadestedet. Tømmeret lå spredt langs ca. 150 meter.

Søndag ettermiddag pågikk fortsatt oppryddingen. Det var skader på tre sporvekselmotorer og et signalskap, som måtte repareres før trafikken kunne gå i gang igjen. Kontaktledningsanlegget var ikke skadet. Tømmertoget ble fjernet 15:30 på søndag ettermiddag og det ble ikke oppdaget flere skader på sporet.