Tidsreise for minister

Funn fra arkeologiske utgravinger ved Follobaneprosjektet ved Oslo Middelalderpark vekker oppmerksomhet. Denne uken var klima- og miljøministeren og riksantikvaren på besøk for å se nærmere på de siste funnene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Vidar Helgesen diskuterer de siste arkeologiske funnene ved Ladegården i Oslo. Kilde Bane NOR.

Follobanens trasé skal gå under deler av det kulturhistorisk viktige området Oslo Middelalderpark, som også kalles Oslos vugge. Over flere år har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomført omfattende utgravinger i dette området på oppdrag fra Riksantikvaren. Det er Klima- og miljødepartementet som er øverste myndighet for arkeologiske utgravinger, kulturminner og kulturmiljø.

- Det er svært interessant å se hvordan to av mine ansvarsområder, kulturminner og miljø, kan kombineres i et så stort jernbaneprosjekt som Follobaneprosjektet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han besøkte prosjektet.

Bispeborgen frem i lyset
Utgraving like ved Ladegården i Oslo. Kilde Bane NOR.Arkeologene har den siste tiden gravd frem store steinstrukturer like ved Ladegården, som er en del av bispeborganlegget fra Middelalderen. I det samme området har de også undersøkt et stort tregulv som har en tilknytning til bispeborgen. Etter hvert som utgravingen avdekker stadig mer av anlegget rundt bispeborgen gir funnene utfyllende kunnskaper om dagliglivet og samfunnet i Middelalderen.

- Å jobbe i et så stort område over flere år er en unik mulighet for oss. Fra tidligere utgravinger hadde vi kunnskap om mange mindre deler av livet i Oslo i Middelalderen, men denne utgravingen har gitt oss mulighet til å binde mange av disse delene sammen og se mer av helheten, sier prosjektleder i NIKU Egil Lindhart Bauer.

God planlegging og et tett samarbeid mellom Riksantikvaren, NIKU og Bane NOR Follobaneprosjektet har gjort det mulig å gjennomføre de omfattende arkeologiske utgravingene i og ved Oslo Middelalderpark uten at dette har forsinket arbeidet med Follobanen.

Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo, skal gå i en betongtunnel under en deler av middelalderparken og kobles sammen med tunnelanlegget i Ekebergåsen. Samtidig legger Bane NOR om dagens Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya I ny trasé som en del av det store Follobaneprosjektet.