Planlagt vedlikeholdsarbeid på Drammenbanen

Fra lørdag 28. oktober klokken 21:35 til søndag 29. oktober klokken 07:20 stenger Bane NOR Spikkestadbanen og Drammenbanen mellom Lysaker og Drammen for arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Signalkontroll. Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR

På Drammenbanen skal det blant annet gjøres kontroller og vedlikehold av jernbanens anlegg flere steder mellom Lysaker og Asker . I tillegg skal plattformen på Stabekk stasjon reasfalteres og det skal fjernes vegetasjon der trær ligger nær kontaktledningsanlegget.

I Lieråsen tunnel mellom Asker og Lier gjøres det forebyggende tiltak for å redusere mulighet for skinnebrudd, samt kontroller av signal- og kontaktledningsanlegg. Samtidig blir det utført forberedende arbeider i forbindelse med fornyelsesprosjektet av Lieråsen tunnel.

Les også: Lieråsen tunnel stenges for oppgradering fra 18. november til 4. desember 2017.

Bane NOR beklager ulempene som følge av stengingen. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur. Les mer om trafikkavviklingen på NSB og Flytoget sine nettsider.