Pavens segl funnet i Bispegata

Arkeologer har funnet et unikt pavelig blysegl, en såkalt bulle, ved Bane NORs anlegg i Bispegata i Oslo. De største arkeologiske utgravinger i Oslo på over hundre år pågår som en del av Follobaneprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Dette er et helt spesielt funn. Blyseglet har hengt på et brev fra paven, og slike funn er nesten ukjent fra norsk middelalder, sier prosjektleder i Norsk Institutt for kulturminneforskning, Egil Lindhart Bauer.

 Biskopen i Oslo var en maktskikkelse i middelalderen og tidligere utgravninger har avdekket deler av et stort borganlegg. NIKU graver nå ut områder vest for Ladegården, som er bygget oppå deler av den gamle borgen.

 - De arkeologiske funnene har så langt ikke påvirket Follobaneprosjektet  tidsmessig fordi det var tatt høyde for utgravinger, men det er klart arkeologien er kostbar for Bane NOR. I tillegg må svært komplisert planlegging til for å sikre effektiv og sikker jernbaneutbygging parallelt med arkeologenes arbeid, sier Erik Smith som er Bane NORs prosjektdirektør for Follobanen, Norges hittil største samferdselsprosjekt.

Viktig funn
Arkeologene har hittil avdekket flere murer med massive fundamenter, men også små gjenstander, som pavebullen.

- Vi er kjent med at det er sendt mange brev fra paven i Roma, men å finne seglet fra ett av disse er ekstraordinært. Det er det første funnet i denne utgravningen som knytter oslobiskopens administrasjon direkte til paveorganisasjonen i middelalderen, forklarer Erik Bauer.

-Det er knyttet stor spenning knyttet til hvilken pave seglet tilhørte. Seglet ble funnet sammenbrettet, men når det åpnes vil pavens navn bli synlig. Neste steg blir å undersøke om det er bevart brev fra denne paven i Norges middelalderbrevsamling, sier Bauer.

Mulig portåpning
Seglet ble funnet i et område som muligens har vært en port inn til borggården.

 - Da vi startet undersøkelsene forventet vi å finne en ganske oversiktlig fortsettelse av bygningene vi kjente til fra tidligere utgravninger. I stedet har vi funnet en mengde ulike murer, bygget på forskjellige tidspunkter, sier Bauer. 

 For arkeologene er det nå tydelig at det foregikk intense byggearbeider og ombygginger av komplekset utover i middelalderen, noe som ikke var kjent på forhånd.

Om utgravningen
Follobaneprosjektet omfatter de største arkeologiske utgravningene i Oslo på over hundre år. Utgravningene som nå pågår under Bispegata avdekker ny kunnskap om viktige deler av middelalderbyen, inkludert biskopens borg. Om lag 30 arkeologer arbeider med utgravningen som etter planen skal pågå til våren 2018.