Oslo S stenger i ti timer til helgen

Helgen 21-22. oktober vil Oslo S være stengt for togtrafikk fra kl 21:25 lørdag kveld til 07:15 søndag morgen. Stengingen berører alle baner ut av Oslo. NSB og Flytoget vil kjøre buss for togavganger som innstilles.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lørdag kveld stanser togene på Oslo S i ti timer. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

Bane NOR stenger Oslo S for å utføre omfattende kontroller av de tekniske anleggene. I tillegg skal det gjøres vedlikehold. Når de tekniske anleggene kontrolleres kan det ikke kjøres tog på Oslo S. Bane NOR beklager den ulempe dette medfører for de som reiser seint lørdag og tidlig søndag morgen.

Kontrollene som utføres i de 12 timene Oslo S er stengt vil redusere antall feil i anleggene som fører til forsinkelser i togtrafikken når mange reiser.

Se nettsidene til NSB og Flytoget for nærmere opplysninger om buss for tog under stengingen.