Økt satsning og større forutsigbarhet

Regjeringen foreslår å bruke totalt 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. – Den økte satsningen og større forutsigbarhet i budsjettene er et stort steg i riktig retning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto: Bane NOR/Thor Erik SkarpenRegjeringen øker den økonomiske rammen for jernbanesatsingen med 1,2 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, fra saldert budsjett for 2017.  

-Totalt sett er vi godt fornøyd. Den økte satsningen på jernbanen og større forutsigbarhet er et stort steg i riktig retning. Vi får nå muligheten til å inngå flerårige avtaler om drift og vedlikehold.  Det vil gi betydelige effektiviseringsgevinster og gir større forutsigbarhet for både Bane NOR og leverandørene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

Fornyelsen

Regjeringen foreslår å bruke minimum 2,1 milliarder til fornyelse av jernbanen. Totalt foreslås det 7,8 milliarder til drift og vedlikehold.

-Det er lagt opp til tilnærmet samme beløp på fornyelse som året før. Det er imidlertid dessverre ikke tilstrekkelig til at vi unngår at vedlikeholdsetterslepet øker, sier Frimannslund. 

Utbygging

Det foreslås nær 8,9 milliarder kroner til utbygging. Alle pågående utbyggingsprosjekter skal gjennomføres som planlagt. I tillegg er det satt av midler til mulig oppstart av InterCity-prosjektene Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen og Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.

- Det er viktig å holde fremdriften på disse to prosjektene. Dette er «innesperrede» enkeltspor på indre InterCity med dobbeltspor på begge sider. I Moss skal det gjøres store inngrep i byen med de konsekvensene det får for innbyggerne, noe vi ikke tar lett på.  Vi ser frem til en snarlig oppstartsbeslutning.

-Vi har ikke fått finansiering eller oppstartsbeslutning på Kleverud-Sørli og elektrifiseringen av Trønder og Meråkerbanen. Gitt rammene i budsjettet mener vi totalt sett at det er hensiktsmessig å utsette de to utbyggingsprosjektene slik at de ikke går på bekostning av fornyelsen av jernbanen. Vi må prioritere driften av den jernbanen vi allerede har for å sikre et velfungerende og pålitelig transportsystem i årene som kommer, sier Frimannslund. 

Høy planleggingsaktivitet

Regjeringen foreslår 2,1 milliarder til planlegging av ny infrastruktur, noe som er en økning på 26 prosent sammenliknet med fjoråret.

-Det er svært gledelig at vi nå gis muligheten til å øke planleggingsaktiviteten på InterCity-prosjektene. Dette er avgjørende for at vi skal klare å nå milepælene og sikre nødvendig fremdrift, sier Frimannslund.

ERTMS

I løpet av de neste 15-årene skal signal- og sikringssystemet ERTMS erstatte dagens signalanlegg på jernbanen. I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 925 millioner kroner.

- I dag har vi flere ulike signalsystemer og flere av dem er utdaterte.  De gamle systemene gjør at vi alt for ofte får forsinkelser og innstillinger i togtrafikken noe som går ut over passasjerene og togselskapene. ERTMS vil gi en mer stabil og effektiv trafikkavvikling og vi er glade for at det prioriteres midler til rasjonell fremdrift av prosjektet, sier Frimannslund.