Ni tamrein påkjørt på Nordlandsbanen

Til sammen ni tamrein ble påkjørt i to ulykker på Nordlandsbanen natt til onsdag 6. desember

Den ene påkjørselen skjedde litt over kl. 01 i det samme området som det har vært en rekke påkjørsler de siste to ukene, som er mellom Trofors og Eiterstraum. Det er fra før innført nedsatt hastighet på strekningen på grunn av tamrein. Tre reinsdyr er registrert døde.

Seks dyr ble påkjørt i 6-tiden på en annen del av Nordlandsbanen, rett nord for Russånes. Dette er to mil sør for Rognan og 25 mil nord for der den første påkjørselen skjedde. Det er ikke observert tamrein ved jernbanen der ulykken skjedde og det ble ikke varslet. Dette er normalt ikke et utsatt punkt på strekningen. Reineierne ble varslet av Bane NOR om hendelsen.

Det har vært en rekke påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen i november/desember og det er besluttet å forsere utbygging av viltgjerde utsatte steder og etablere en enda tettere dialog med reinbeitedistriktene for å se på bedre løsninger for varsling.

Foto: Øystein Grue