Jernbaneverkets anbefalte alternativ vedtatt i Drammen

Tirsdag 20.12 ble trasévalget for den nye Vestfoldbanen gjennom Drammen vedtatt i bystyret. Dermed kan Jernbaneverket gå videre med utredning og planlegging av den nye traseen, som skal gå Vest for Nybyen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alternativet «Vest for Nybyen under samlet» hadde høyest måloppnåelse totalt og gir en bedre jernbaneteknisk funksjonalitet enn de andre alternativene. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

- Vi er meget godt fornøyde med at Drammen kommune nå har vedtatt ny kommunedelplan og dermed gått inn for Jernbaneverkets forslag til korridor mellom Drammen og Kobbervikdalen, Vest for Nybyen under samlet, sier planleggingsjef i Jernbaneverket Sverre Lerbak.

For Drammens del betyr det ny trasé for Vestfoldbanen i tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen og i tillegg nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Eksisterende trasé legges ned.

Alternativet «Vest for Nybyen under samlet» ble vurdert som det beste alternativet av de fire som var konsekvensutredet. Alternativet hadde høyest måloppnåelse totalt og gir en bedre jernbaneteknisk funksjonalitet enn de andre alternativene.

Hva nå?
Nå som korridoren for dobbeltspor på strekningen er fastsatt gjennom vedtak av kommunedelplan for Drammen kommune, vil traséen bli videre optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. Vi planlegger å varsle oppstart av reguleringsplan på nyåret. I den forbindelse vil vi invitere til dialogmøter og legge ut informasjon på våre nettsider. Følg med!