Færre avganger til og fra Haga stasjon

Fra 22. desember 2017 får reisende til og fra Haga stasjon fire færre avganger i døgnet, to på morgenen og to på ettermiddagen. Dette etter at Bane NOR i oktober 2017 stengte midtplattformen som følge av en sikkerhetsvurdering.

Midtplattformen på Haga skal ikke lenger brukes. (Foto: Njål Svingheim)

Bane NOR har vurdert samtlige jernbanestasjoner i Norge med midtplattform hvor det krysser tog, og besluttet i oktober 2017 å stenge midtplattformen på Haga stasjon på Kongsvingerbanen.

- Dette gjør at de to ekstraavgangene om morgenen fra Haga mot Oslo og de to fra Oslo om ettermiddagene ikke kan slippe av eller ta på passasjerer, forklarer markeds- og kommunikasjonssjef Mari Bragstad i NSB Øst. Øvrige tog går som normalt.

- NSB har fra oktober erstattet de fire avgangene med buss. Dette tilbudet bortfaller etter 22. desember etter avtale med Jernbanedirektoratet, forklarer Bragstad.

De fire ekstraavgangene i rushtiden var avhengig av å bruke sporet inntil midtplattformen. Stengning av midtplattformen fører derfor til at ekstraavgangene ikke lenger kan stoppe på Haga stasjon.

Farlig midtplattform

- Vi beklager at de reisende til og fra Haga får et redusert tilbud, men liv og helse kommer først, sier konserndirektør marked- og trafikk Bjørn Kristiansen i Bane NOR.

- Haga stasjon har en smal midtplattform og sikten på stasjonen er dårlig. Det har vært hendelser på Haga stasjon som kunne ha utviklet seg til alvorlige ulykker med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens, avslutter Kristiansen.

Personovergangen mellom plattformene på Haga blir tatt bort, mens mellomplattformen fortsatt blir stående fordi Haga stasjon er fredet.

Disse avgangene er berørt

Togene som ikke lenger betjener Haga er:

- avgangene kl 06:47 og 07:48 mot Oslo
- avgangene fra Oslo S kl 15:32 og 16:32

Togene vil fortsatt stoppe på Haga stasjon for kryssing, men det er ikke mulig å gå av eller på.

Alle øvrige persontog stopper til hovedplattformen, og de berøres derfor ikke av denne beslutningen.