Endret parkeringsavgift ved Lillehammer stasjon

Fra 1. desember 2016 er parkeringsavgiften ved Lillehammer stasjon økt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lillehammer stasjon (Foto: Njål Svingheim)

Bakgrunnen for prisøkningen er at dagens avgift på parkeringsplassen ved jernbanen er mye lavere enn parkeringsplassene i sentrum. Dette har ført til at andre som ikke skal reise med buss eller tog har benyttet disse plassene slik at buss- eller togreisende ikke får benyttet parkeringstilbudet.

På østsiden av jernbanestasjonen økes parkeringsavgiften til 80 kroner per døgn (kr- 20,- per time) med en tidsbegrensning på 24 timer. Det blir fortsatt 30 minutters gratis parkering mot at det hentes billett fra automat (for av- og på stigning).

På vestsiden av sporene (mot Strandtorget) økes prisen til kroner 40,- per døgn. (kr- 20,- per time). Her er det en tidsbegrensing på 72 timer.

For reisende med parkeringsoblat er det ingen endringer.