Drammen-Kobbervikdalen på høring

Detaljreguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det betyr at interessenter og berørte kan komme med sine innspill og merknader til planen, før den vedtas og de fysiske arbeidene kan begynne.

Illustrasjon som viser hvordan Drammen stasjon skal bli når prosjektet er ferdig.

- Vi har lagt ned et stort arbeid i reguleringsplanen, og vi er veldig godt fornøyd med resultatet, sier prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo. - Det er viktig for oss å bygge effektivt, samtidig som vi tar så mye hensyn som mulig til omgivelsene. Det gjør vi med denne planen.

En reguleringsplan er et kart over et eller flere avgrensede områder som viser hvordan arealet skal brukes i fremtiden. Reguleringsplanen som nå legges ut til offentlig ettersyn viser hvor Bane NOR skal bygge i forbindelse med etableringen av en ny tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen. Planene for oppgradering av Drammen og Gulskogen stasjoner, samt dobbeltspor mellom dem, presenteres også.

Reguleringsplanen begrenser seg ikke til et kart, men inkluderer en omfattende planbeskrivelse, en rekke fagrapporter om konsekvenser av arbeidene, plankart, bestemmelser og annet. Det er svært detaljerte dokumenter, som gir en grundig beskrivelse av hele prosjektet.

Alle skal bli hørt

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo (Foto: Anne Mette Storvik)- Nå som reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn kan alle de som blir berørt av prosjektet få muligheten til å komme med sine innspill og merknader, sier Stormo.
- Det håper jeg de gjør, for dette er den beste muligheten de har til å påvirke prosjektet.

Fristen for å komme med innspill og merknader er satt til 5. februar. Bane NOR og Drammen kommune ønsker at høringsperioden blir brukt av alle som har noe de ønsker å påpeke, eller spørsmål om ting de opplever som uklare.

Siden det er en omfattende og komplisert plan, kaller bane NOR inn til to informasjonsmøter og flere åpne kontordager i januar, for å gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål.

Godt samarbeid

- Reguleringsplanen har blitt til i tett dialog med Drammen kommune, og jeg er sikker på at det har gjort den til en bedre plan, sier Hanne Anette Stormo.
- Vi har trukket i samme retning for å skape noe som tar hensyn til menneskene i Drammen, byens behov og utviklingsplaner, og samtidig sikrer en god gjennomføring av dette jernbaneprosjektet.

Drammen kommune har lenge hatt store ambisjoner for byen sin, og har et offensivt byutviklingsprogram. Byen har også vært preget av flere store prosjekter i en årrekke. Det betyr at kommunen har mye erfaring med tunge og kompliserte planprosesser. Det har vært en fordel for Bane NOR, sier Stormo.

- Drammen kommune er en god samarbeidspartner. Vi avklarte de gjensidige forventningene våre på et tidlig stadium, og begge partene har kunnet være tydelige i diskusjonene. Det har selvfølgelig ikke vært bare enkelt, men vi har hele tiden hatt en god tone, og det er jeg veldig glad for.

Stort anlegg

Når innspillene til reguleringsplanen er behandlet er alt klart for sluttbehandling. Det er forventet at planen blir vedtatt i Bystyret i Drammen i april 2018. Etter dette kan byggingen begynne. Bane NOR forventer oppstart av byggearbeidene i 2019, og de skal etter planen være ferdige i 2024. Det skal jobbes på flere forskjellige steder, og arbeidene skal skje i en rekkefølge som påvirker togtrafikken så lite som overhode mulig.

- Vi kan ikke legge skjul på at dette prosjektet blir svært merkbart i Drammen når vi begynner å jobbe, forteller prosjektsjefen.
- Det vil bli støy, og både naboer og reisende vil få ulemper. Men vi skal gjøre vårt beste for å begrense ulempene, og jeg ønsker å understreke at vi har hatt fokus på omgivelsene, og ikke minst sikkerhet, gjennom hele planarbeidet. Det sier seg selv at vi ikke skal glemme menneskene rundt oss når vi bygger jernbane.

For Bane NOR er alltid sikkerhet det aller viktigste, og går foran alle andre hensyn. I anleggsperioden i Drammen vil det være spesielt fokus på de mye trafikantene, og da særlig barn og unge som beveger seg i nærheten av anlegg eller langs veier der det går anleggstrafikk. Bane NOR skal opprette et eget trafikkforum, og gjennomfører for tiden barnetråkkregistreringer på flere skoler i Drammen, for å finne ut hvor og hvordan de beveger seg på skolevei og på fritiden.

Resultatene av prosjektet er mange. Stasjonene som oppgraderes blir mer effektive og innbydende, og det legges til rette for flere avganger fra Gulskogen stasjon. Dobbeltsporet på Vestfoldbanen vil gi kortere reisetid. Når det gamle sporet til Vestfoldbanen blir fjernet, forsvinner også en stor barriere i byen. Drammen kommune arbeider med planer for hvordan den gamle traseen skal brukes.

- Selv om vi vet at prosjektet vil være til ulempe i anleggsperioden, så er jeg trygg på at når det står ferdig vil det ha gjort Drammen til en enda bedre by, smiler Hanne Anette Stormo.

Du finner alle dokumenter knyttet til reguleringsplanen HER.

Åpne møter: 16. og 23. januar 2018, kl. 18-20 begge dager. Avholdes i auditoriet på Papirbredden.

Åpne kontordager: 9, 11, 17, 18, 22 og 24 januar, kl. 14-18 alle dagene. Avholdes i Bane NORs lokaler, Drammen stasjon bygg C (ved sykkelhotellet). Her vil representanter fra Drammen kommune også være til stede.

NB! Frist for innspill og merknader er 5. februar 2018.

OM PROSJEKTET

Bane NOR skal oppgradere Drammen stasjon, med seks spor til plattformer. De får direkte adkomst til Bybrua og undergangen går helt ut til strandpromenaden.

Mellom Drammen og Gulskogen stasjoner skal det bygges nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen og ny undergang ved Vintergata. Planene er også koordinert med senere bygging av Tilfartsveg vest og utvidelse av Baker Thoens allé.

Gulskogen stasjon skal bygges om med fire spor til plattformer og to nye personunderganger. Dette vil gi enklere atkomst til Gulskogen senter.

Den største delen av prosjektet blir ikke synlig. Det skal bygges nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen i tunnel fra Danvik til Skoger. Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres for hastighet 200 km/t.

Byggeperiode: 2019-2024