Avsporing ved Trondheim stasjon

Torsdag 26. oktober sporet et godstog lastet med stridsmateriell av mellom Trondheim stasjon og Marienborg. En bergingsvogn falt av i hovedspor 1 og strekningen ble sperret for trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Uhellet skjedde litt før klokken 20 torsdag kveld. (Foto: Geir Revdahl, Bane NOR)

Ingen personer ble skadet i uhellet, men et åk til kontaktledningsanlegget ble revet ned.

Statens havarikommisjon for transport og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet startet sitt arbeid på ulykkesstedet tidlig fredag morgen. Ca. kl. 12.00 ble skadestedet frigitt av Statens havarikommisjon for transport og arbeidene med å fjerne den 40 tonn tunge stridsvognen kunne starte. Stridsvognen ble fjernet fredag ettermiddag.

Det er store skader på infrastrukturen, og spesielt på kontaktledningsanlegget.

Lørdag morgen ble strekningen delvis åpnet for dieseltrafikk. Dette betyr at tog som går på diesel kan passere som normalt, mens el-lok ikke kan passere på grunn av manglende strømtilførsel på stedet.

Skansen bru
Det er også store skader på Skansen bru. Det vil ta tid å få reparert skadene. Dette fører til at brua er ute av drift og ikke kan åpnes i ca. 14 dager.